Papildyta: Advento rekolekcijos Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose

Skelbiame Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose vyksiančių advento rekolekcijų laiką. Sąrašas yra pildomas, tačiau, jei nerasite savo bažnyčios, kviečiame informacijos ieškoti parapijos puslapyje ar skelbimų lentoje.

VILNIAUS MIESTE:

Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje sutaikinimo pamaldos gruodžio 23 d. 15.30 LT.

Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 18–20 d. 17.00 PL ir 18.00 LT. Sutaikinimo pamaldos gruodžio 17 d. 16.00 LT.

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje advento rekolekcijas „Žodis tapo kūnu“ gruodžio 11–15 d. ves parapijos klebonas br. kun. Evaldas Darulis OFM. Gruodžio 11–14 d. 18 val. šv. Mišios ir paskaita (LT). Gruodžio 15 d. 18 val. sutaikinimo pamaldos (vietoje įprastinių šv. Mišių).

Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje sutaikinimo pamaldos gruodžio 20 d. 18.00 LT.

Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 15 d. 7.00 LT, 7.30 LT, 8.30 PL, 17.00 PL, 18.00 LT; gruodžio 16 d. 7.00 LT, 7.30 LT, 8.30 PL, 17.00 PL, 18.00 LT; gruodžio 17 d. 7.30 LT, 8.30 PL, 10.00 LT, 11.30 LT, 13.00 PL, 18.00 LT.

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 17 d. 8.00 LT, 10.00 LT ir 14.00 LT. Sutaikinimo pamaldos gruodžio 22 d. 9.00 LT.

Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) koplyčioje advento rekolekcijos gruodžio 18–21 d.: kiekvieną dieną 17.30 PL Dievo Gailestingumo vainikėlis, 18.00 PL šv. Mišios ir 18.45 LT Dievo Gailestingumo vainikėlis, 19.00 LT šv. Mišios. Išpažinčių klausoma nuo 16.00 val.

Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 22 d. Šv. Mišios 7.00 LT, 8.00 PL, 13.00 PL, 17.00 LT ir 18.00 RU. Nuo 13.00 iki 16.45 val. Švč. Sakramento adoracija, išpažinčių bus klausoma visą dieną.

Vilniaus Dievo Apvaizdos bažnyčioje (Švč. Jėzaus Širdies parapijoje) gruodžio 23 d. išpažinčių bus klausoma nuo 15.00 iki 19.00 val.

Vilniaus Išganytojo (joanitų) bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 18, 19 ir 20 d. Kiekvieną rekolekcijų dieną 18.30 val. šv. Mišios, po jų – paskaita, klausomos išpažintys ir Švč. Sakramento adoracija iki 21.00 val. Rekolekcijas ves ses. Monika Teresė CSJ, Senųjų Trakų vienuolyno priorė. Rekolekcijų tema: „Mus aplankė šviesa iš aukštybių“ (Lk 1, 78). Ses. Monika Teresė CSJ kalbės apie Marijos nuostabą, džiaugsmą ir viltį. Gruodžio 22 d. išpažinčių bus klausoma 17.30–19.30 val., o gruodžio 23 d. 18.30–19.30 val.

Vilniaus Šv. Jono Bosko (saleziečių) bažnyčioje advento rekolekcijos: gruodžio 15 d. 17.00 val. Švč. Sakramento adoracija, 18.00 PL šv. Mišios su pamokslu, 19.00 LT šv. Mišios su pamokslu; gruodžio 16 d. šv. Mišios 9.30 PL, 11.00 LT, 18.00 PL, 19.00 LT; gruodžio 17 d. šv. Mišios 8.00 LT, 9.30 PL, 11.00 LT, 13.00 PL, 15.00 LT ir 19.00 LT. Kunigai ateina į klausyklas 30 min. prieš kiekvienas šv. Mišias.

Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje sutaikinimo pamaldos gruodžio 21 d. 18.30 LT ir gruodžio 22 d. 17.30 PL.

Vilniaus Šv. Onos bažnyčioje sutaikinimo pamaldos gruodžio 20 d. 18.00 LT.

Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (Žvėryno) bažnyčioje advento rekolekcijos trečiąjį advento sekmadienį.

Vilniaus Kristaus Karaliaus ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės (Pavilnio) bažnyčioje sutaikinimo pamaldos gruodžio 20 d. 18.00 LT ir PL.

KITOSE VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS BAŽNYČIOSE:

Alionių Švč. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 22 ir 23 d. 13.00 LT ir PL.

Butrimonių Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 21 d. 9.00 PL ir 17.00 PL, gruodžio 22 d. 9.00 PL ir 17.00 PL, gruodžio 23 d. 9.00 PL.

Dieveniškių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 8 d. 9.00 LT ir 11.00 PL.

Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 9 d. 11.00 LT ir gruodžio 10 d. 10.00 LT. Sutaikinimo pamaldos – gruodžio 9 d. 10.00 LT.

Eitminiškių Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 9 d. 9.00 PL. Išpažinčių bus klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias.

Gedžiūnėlių Švč. M. Marijos Sopulingosios bažnyčioje sutaikinimo pamaldos gruodžio 23 d. 10.00 LT.

Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 22 d. 18.00 LT.

Jašiūnų Šv. Onos bažnyčioje advento rekolekcijų šv. Mišios gruodžio 10 d. 17.00 PL, gruodžio 11 d. 11.30 LT (jaunimui), 13.00 PL ir 18.00 PL, gruodžio 12 d. 18.00 PL. Sutaikinimo pamaldos gruodžio 11 d. 11.00 LT ir 12.30 PL.

Juodšilių Pal. Mykolo Sopočkos bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 18 d. 11.30 LT, 12.00 PL, 19.00 LT ir PL.

Kalesninkų Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 17 d. 17.00 LT ir PL; gruodžio 18 d. 10.00 LT ir 12.00 PL.

Kazitiškio Šv. vysk. Stanislovo bažnyčioje gruodžio 10 d. 12.30 LT.

Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 23 d. 17.00 PL ir 18.00 LT.

Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 22 d. 09.00 PL, 10.30 LT, 17.00 LT, 18.00 PL ir gruodžio 23 d. 09.00 PL, 10.30 LT, 17.00 LT, 18.00 PL.

Mickūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 9 d. 9.00 PL, gruodžio 10 d. 9.00 PL, 11.00 PL ir 12.30 LT. Gruodžio 20 d. 13.00 PL rekolekcijos jaunimui.

Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 16 d. 9.00 PL, 10.30 PL, 12.00 LT.

Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 22 d. 18.00 LT ir PL. Sutaikinimo pamaldos gruodžio 23 d. 11.00 LT ir PL.

Norviliškių Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 8 d. 15.00 PL.

Pabarės Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 21 d.11.00 PL ir 19.00 PL, gruodžio 22 d. 11.00 PL ir 19.00 PL, gruodžio 23 d. 11.00 PL. Koplyčioje Tetėnuose gruodžio 23 d. 12.45 PL.

Paberžės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 9 d. 12.00 PL, 18.00 LT ir 19.00 PL. Išpažinčių bus klausoma pusvalandį prieš kiekvienas Mišias.

Pabradės Švč. M. Marijos, Šeimos Karalienės, bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 1 d. 17.30 LT ir PL.

Reškutėnų Šv. Izidoriaus bažnyčioje sutaikinimo pamaldos gruodžio 17 d. 10.00 LT.

Riešės Šv. vysk. Stanislovo bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 18 d. 17.30 PL ir 18.30 LT.

Rudaminos Švč. M. Marijos Gerosios Patarėjos bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 19 d. 17.00 LT ir 18.00 PL.

Rūdninkų Švč. Trejybės bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 20 d. 11.00 PL, 12.45 LT ir 17.00 PL.

Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai ir šv. Benedikto bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 12 d. 18.30 LT ir gruodžio 23 d. 13.00 PL.

Smalvų  Švč. M. Marijos Rožančinės bažnyčioje sutaikinimo pamaldos gruodžio 23 d. 14.00 LT.

Strūnaičio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 17 d. 9.30 LT.

Sudervės Švč. Trejybės bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 23 d. 12.00 PL ir gruodžio 24 d. 12.00 LT.

Sužionių Šv. Felikso Valua bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 15 d. 15.00 PL.

Šalčininkų Šv. apaštalo Petro bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 15 d. 12.00 PL, 13.30 LT ir 17.30 PL; gruodžio 16 d. 10.00 PL, 16.00 LT ir 17.30 PL.

Šilėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 17 d. 10.00 PL.

Šumsko Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 11 d. 12.00 PL moksleiviams ir 17.00 PL visiems.

Kalvelių Dievo Gailestingumo bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 11 d. 10.00 PL ir LT moksleiviams ir 18.30 PL visiems.

Švenčionėlių Švč. M. Marijos Sopulingosios bažnyčioje (Šv. Edvardo parapija) advento rekolekcijos gruodžio 23 d. 9.00 LT, 10.30 PL ir 12.00 LT.

Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 23 d. 13.00 LT ir PL.

Tabariškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 17 d. 13.00 PL.

Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo bazilikoje advento rekolekcijos gruodžio 23 d. 10.00 PL ir 12.00 LT.

Turgelių Švč. M. Marijos Ėmimo į  dangų parapijoje advento rekolekcijos gruodžio 10 d. 15.00 PL (koplyčioje) ir gruodžio 17 d. 18.00 PL.

Turmanto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje sutaikinimo pamaldos gruodžio 23 d. 16.00 LT ir PL.

Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 18 d. 17.00 LT ir 18.00 PL.

Visagino Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 18 d. 16.00–18.30 PL ir RU; gruodžio 19 d. 16.00–18.30 LT.