Advento kelionė su „Katalikų pasaulio leidiniais“

Netrukus prasidės adventas – kantrus ir viltingas Kristaus gimimo, Kalėdų švenčių laukimas. Kad šis laukimas neprailgtų, „Katalikų pasaulio leidiniai“ kviečia į Advento kelionę su dviem knygomis: M. Jean’os Frisk „Džiugus lūkestis“ ir Benedicto Groeschelio „Žiūrėkite, Jis ateina“. Visą lapkričio mėnesį knygynuose „Katalikų pasaulis“ Vilniuje, Šventaragio g. 4  ir Pranciškonų g. 3/6, šios knygos siūlomos įsigyti už ypatingą kainą – 2 Eur.

M. Jean Frisk, Džiugus lūkestis. Advento kelionė su Marija

„Džiugus lūkestis“ – tai bendruomenės kelionė kartu su Marija ir Juozapu pasitikti užgimsiančio Jėzaus. Joje rasite kiekvienos Advento dienos apmąstymui skirtą trumpą meditaciją, konkrečios veiklos pasiūlymą ir kvietimą melstis lengvai įsimenančios maldos žodžiais. Knygelėje gausu naudingos medžiagos apie Advento ir Kalėdų papročius, apie tuo laiku sutinkamus šventuosius, o skyriuose apie Kalėdų ir Trijų Karalių šventes rasite pasiūlymų, kaip tęsti ir išlaikyti šventės jausmą. Ši knygutė leidžia užsiėmusiam ir rūpesčiuose paskendusiam žmogui pasirengti Kalėdoms.

Benedict Groeschel, C.F.R., Žiūrėkite, Jis ateina. Kasdieniai skaitiniai nuo Advento iki Trijų Karalių

Ką reiškia „ir Žodis tapo Kūnu“? Ar tai tik gražus mitas apie Viešpaties gimimą? O Adventas? Kalėdos? Kokia jų prasmė? Knygos autorius Benedictas Groeschelis, labai paprastai ir jautriai pasakodamas Advento ir Kalėdų laikotarpio istorijas, įveda skaitytoją į į patį svarbiausią įvykį – Žmogaus Sūnaus atėjimą į šį pasaulį. Pirmoje knygos dalyje autorius pateikia kasdienius Advento ir Kalėdų laikotarpio apmąstymus apie Dievo Žodžio Apreiškimą ir Įsikūnijimo slėpinį, per kurį Jis prisiima žmogišką kūną ir sielą. Šie apmąstymai kviečia skaitytojo protą ir širdį susitelkti į Šventąjį Raštą ir jo aiškinimą senovės Bažnyčios Tėvų raštuose. Trumpa po jų pateikta malda padės melstis savais žodžiais. Antroje knygos dalyje skaitytojas ras autoriaus kruopščiai atrinktas maldas, giesmes ir kitus dvasinius skaitinius apie Įsikūnijimą.

Šie trumpi maldomis ir giesmėmis apipinti apmąstymai – tai ne tik puikus būdas prasmingai pasiruošti ateinančioms Kalėdų šventėms, bet ir tinkama priemonė dar labiau įsigilinti į Jėzaus Įsikūnijimo slėpinio tikrovę.

Taip pat kviečiame klausyti Marijos radijo laidos „Knygų lentynoje“ apie knygą „Džiugus lūkestis“:
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/67345-2016-10-28-17-20-knygu-lentynoje.html

„Katalikų pasaulio leidiniai“ informacija

facebook.com/katalikuleidiniai.lt