A†A doc. dr. Alma Stasiulevičiūtė (1942–2016)

Lapkričio 30 dienos rytą mirė doc. dr. Alma Stasiulevičiūtė (1942–2016).

Doc. dr. Alma Stasiulevičiūtė buvo pirmoji ir ilgametė Vilniaus pedagoginio universiteto Katalikų tikybos katedros vadovė (1993–2004), docentė, socialinių mokslų daktarė, aktyviai dalyvavo rengiant tikybos mokymo programas bendrojo lavinimo mokykloms, kuriant religinio ugdymo mokymo strategiją. Taip pat dėstė Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

Pedagogė, anglų kalbos vadovėlių sudarytoja, daugybės straipsnių ir komentarų religinio ugdymo ir švietimo tema autorė, ugdžiusi ne vieną būsimų katechetų ir kunigų kartą, gyvą pėdsaką paliko savo studentų atmintyje.

Su velione bus galima atsisveikinti rytoj, gruodžio 1 d., nuo 13 val. laidojimo namuose prie Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios (Paco g. 4, Vilnius). Ketvirtadienį Šv. Mišios už velionę bus aukojamos 18.30 val. Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. Penktadienį, gruodžio 2 d., 11 val. a. a. doc. dr. Alma Stasiulevičiūtė bus išlydėta į Simną, Alytaus r.

Parengta pagal bernardinai.lt informaciją