„24 valandos Viešpačiui“ Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Kovo 17–18 dienomis dešimtąjį kartą vyks „24 valandos Viešpačiui“ – atgailos pamaldos ir visą parą trunkanti Švč. Sakramento adoracija. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje penktadienį, kovo 17 d., po 17.30 val. šv. Mišių prasidės Švenčiausiojo Sakramento adoracija, vyks Susitaikymo pamaldos, išpažinčių bus klausoma visą parą.

Šią tradiciją prieš dešimtmetį įvedė popiežius Pranciškus. 2014 m. popiežius Pranciškus pasiūlė prieš ketvirtą gavėnios sekmadienį visą parą, pradedant penktadienio vakaru, skirti susitaikinimui su Viešpačiu, jo gailestingumo apmąstymui. Įvesdamas „24 valandų Viešpačiui“ tradiciją popiežius paragino prie jos prisijungti visas pasaulio vyskupijas, paprašė vyskupų, kad tokios pat pamaldos penktadienį ir šeštadienį prieš ketvirtąjį gavėnios sekmadienį būtų rengiamos visose vyskupijose.