200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Vyskupo konsekracija – gruodžio 16 d. 12 val. Vilniaus Katedroje

2017 spalio 12

Rugsėjo 29 d. sulaukėme džiugios žinios iš Šventojo Tėvo: Telšių vyskupijos kunigas Darius Trijonis skiriamas Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru. Gruodžio 16 d. Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje vyks naujojo vyskupo konsekracijos iškilmės. Šv. Mišių pradžia – 12 val.

Kviečiame Vilniaus arkivyskupijos tikinčiuosius, maldos grupes, bendruomenes melstis už paskirtąjį vyskupą, malda lydėti jo pasirengimą vyskupo šventimams, kad naujajam vyskupui nepristigtų jokios malonės dovanos. Šį mėnesį kalbėdami Švč. Mergelės Marijos rožinį, prašykime Dievo Motinos, kad globotų naująjį vyskupą, mūsų vyskupiją ir visą Bažnyčią.

 

Paskirtojo vyskupo Dariaus Trijonio biografija

Pokalbis su nominuotu vyskupu Dariumi Trijoniu

Kategorijos: Lietuvoje, Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt