200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Vilniuje vieši studentai misionieriai iš draugijos „Focus Missionaries“

2020 kovo 10

Kovo 8­–13 dienomis Vilniuje svečiuojasi Focus misionierių grupė iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Focus Missionaries yra JAV universitetuose veikianti katalikų studentų draugija, vienijanti universitetuose apaštalaujančius katalikus –„misionierius“.

Į Lietuvą Focus Missionaries atvyksta jau antrą kartą, šį sykį komandą sudaro 20 narių. Visą savaitę, nuo pirmadienio iki penktadienio, pasidalinę į mažesnes grupeles, jie patarnaus Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ socialiniame centre „Betanija“, savanoriaus „Maisto banke“, o vakarais susitiks su įvairiomis studentų Vilniuje grupėmis: maldos ir Šventojo Rašto skaitymo grupėmis, universitetuose veikiančių studentų klubų bei organizacijų nariais.

Kadangi Focus Missionaries organizacijos veikla remiasi tikėjimo dalijimusi per draugystę universitete, o pagrindinis jų veiklos įrankis – Biblijos studijų grupės, šia savo veiklos patirtimi svečiai pasidalins vakarinių susitikimų metu. Susitikimai vyks mažose, jau veikiančiose studentų grupėse.

Šiuo metu Focus Missionaries aktyviai veikia daugiau nei 100 universitetų JAV bei penkiuose Europos universitetuose, veiklą vykdo pasidaliję į mažas (4-6 asmenų) misionierių komandas. Šio judėjimo stiprybė – liudyti tikėjimą gyvenant tarp studentų, kartu meldžiantis ir kuriant stiprias draugystes, per kurias galima dalintis Evangelija. Studentų atostogų metu organizuojamos misijinės kelionės į įvairius pasaulio kraštus.

Lietuvoje Focus Missionaries misiją koordinuoja Vilniaus akademinės sielovados centras.

Žymės:

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt