200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Arkivyskupas G. Grušas tapo LKMA akademiku

2015 birželio 30

Vilniuje 2015 m. birželio 29 d. vyko XXIII Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimas. Po šv. Mišių Arkikatedros Šv. Kazimiero koplyčioje katalikai mokslininkai ir LKMA rėmėjai posėdžiavo Bažnytinio paveldo muziejuje.

Suvažiavime paskelbta, kad išrinkti trys nauji LKMA akademikai. Jais tapo arkivysk. dr. Gintaras Grušas, buvęs Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto ir Maltos ordinui filologas bei istorikas dr. Vytautas Ališauskas, istorikas dr. Darius Baronas. Šiuo metu yra 26 LKMA akademikai.

Suvažiavimo plenariniuose posėdžiuose buvo pristatomi mokslinių tyrimų projektų „Lietuvos atsivertimas: pagonys barbarai tampa vėlyvųjų Viduramžių krikščionimis“, „Krikščionys Lietuvoje prieš ir po Atgimimo“ bei „Naujų baltų mitologijos ir religijos šaltinių tyrimas ir publikavimas“ rezultatai. Pranešimus skaitė Darius Baronas, Stephen C. Rowell, Irena Eglė Laumenskaitė, Nerija Putinaitė, Paulius Subačius, Vytautas Ališauskas.

Suvažiavime šešerių metų kadencijai išrinkta naujoji LKMA Centro valdyba (akademikai vysk. Jonas Boruta, Vytautas Ališauskas, Darius Baronas, Danutė Gailienė, Liudas Jovaiša, Arūnas Streikus, Paulius V. Subačius) pirmajame posėdyje išrinko LKMA vadovus: centro valdybos pirmininkė – akad. prof. habil. dr. Danutė Gailienė, vicepirmininkas – akad. prof. dr. Paulius V. Subačius, mokslinis sekretorius – akad. dr. Darius Baronas.

LKMA yra seniausia veikianti Lietuvos akademinė organizacija, įkurta 1922 m. Ji vienija skirtingų sričių lietuvius mokslininkus bendram mokslo, kultūros ir visuomeniniam darbui. LKMA priklauso pasaulinei katalikų intelektualų asociacijai „Pax Romana“, laikoma pirmąja katalikų akademikų pasauliečių organizacija Europoje.

XXIII Lietuvių katalikų mokslų akademijos nuotraukas galite rasti čia.

http://lkma.lt/

 

 

Kategorijos: Lietuvoje, Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt