200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Vilniaus Verkių Kalvarijoms sukanka 350 metų

2019 birželio 7
Nuotraukos autorius Ridas Damkevičius

Vilniaus Verkių Kalvarijos švenčia 350-tąjį gimtadienį. Šį kryžiaus kelią, vadinamą Kalvarijomis, 1669 m. birželio 9 d. pašventino Vilniaus vyskupas Aleksandras Sapiega. Pagrindiniai šventės renginiai vykta šį savaitgalį (iki birželio 9 d.) Vilniaus Kalvarijose, švenčiant Sekminių atlaidus.

Sekmadienį tikintieji iš visos Lietuvos kviečiami į šventę Kalvarijų pievoje – iškilmingas šv. Mišias, koncertą ir iškylą. Švęsti Sekminių į Vilniaus Kalvarijas kitomis dienomis renkasi šeimos, jaunimas, kunigai ir vienuoliai.

Prieš 350 metų Vilniaus Verkiuose įkūrus Kryžiaus kelio stotis (Kalvarijas), aplink esanti teritorija palaipsniui imta vadinti Jeruzale„Per pusketvirto šimtmečio Vilniaus Kalvarijos išgyveno pakilimus, nuopuolius ir net pasmerkimą žlugti, bet visada atgimdavo, nes visais amžiais būta žmonių, kurie eina Vilniaus Kalvarijas, kad savo kančią ir gyvenimo vargus išgyventų su kenčiančiu Kristumi,“ – sako Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapijos klebonas Ruslanas Vilkel.

Ketvirtadienį Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje visą dieną vyko Švč. Sakramento adoracija, penktadienį į atlaidus susirenka ir Kryžiaus kelią eina kunigai, vienuoliai, vienuolės.

Šeštadienio rytą švęsti Sekminių kviečiamos šeimos su vaikais, o popietę – jaunimas. Jaunimas klausys paskaitų, pievoje vakarieniaus kartu su virtuvės šefu Gian Luca Demarco, linksminsis koncerte, vakare 20.30 val. eis „Šviesos kelio“ procesiją. Po vėlyvų 22 val. šv. Mišių Kalvarijų bažnyčioje iki paryčių tęsis budėjimas, bus klausoma išpažinčių, giedos jaunimo šlovinimo grupės.

Birželio 9 d., sekmadienį, pagrindinę iškilmių dieną, 13 val. po atviru dangumi šalia bažnyčios Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas aukos iškilmingas šv. Mišias, jų metu bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas (Mišias tiesiogiai transliuos LRT Plius kanalas). Iškart po Mišių visi žmonės kviečiami į iškylą Kalvarijų pievoje. Organizatoriai kviečia atsinešti pledus ir lauknešėlius, bendrauti ir klausyti dueto „Baltos Varnos“ koncerto.

Vilniaus Kalvarijos iškilmingai pašventintos 1669 m. birželio 9 d. per Sekmines. Visoms Vilniaus bažnyčioms skambinant varpais, Vilniaus vyskupas Aleksandras Sapiega prie Paskutinės vakarienės stoties tarė žodį susirinkusiems maldininkams ir pats vedė juos Kryžiaus keliu, barstydamas iš Jeruzalės atvežtą žemę, sustiprinančią simbolinį Kalvarijų ryšį su Šventąja Žeme. XVII a. įrengiant Vilniaus Kalvarijas, buvo siekiama kuo tiksliau atspindėti Jeruzalės topografiją, orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu ir atstumus.

Sekminės – septintas sekmadienis po Velykų, Šventosios Dvasios atsiuntimo šventė – yra viena iš trijų pagrindinių Bažnyčios švenčių. 

Sekminių Vilniaus Kalvarijose programa, 2019
Sekminių jaunimo dienos renginys feisbuke
Daugiau informacijos apie Vilniaus Kalvarijas: www.vilniauskalvarijos.lt

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt