200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-06-19

2020 birželio 19

Mielieji,

Šiandien, penktadienį, švenčiame Švč. Jėzaus Širdies iškilmę. Švenčiausiosios Širdies pamaldumas – tai pamaldumas garbingajai Jėzaus Kristaus Širdžiai, kuri atspindi ir primena Jėzaus meilę mums, Jo jautrumą ir gerumą. Taip pat kasmet per Švč. Jėzaus Širdies iškilmę minima Pasaulinė kunigų šventėjimo diena. Kviečiame visus nuoširdžiai melstis už kunigus, patikint juos Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai!

Trečiadienį, birželio 24 d., 11 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje vyks naujojo Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo ingresas. Iškilmingas šv. Mišias transliuos LRT Televizija, LRT Lituanica kanalas ir Marijos Radijas. Kviečiame malda lydėti naująjį Kauno arkivyskupą ir visą Kauno arkivyskupiją.

Arkivyskupo Gintaro Grušo pamokslas Gedulo ir vilties dieną
Vasaros stovyklos vaikams, jaunimui, šeimoms (pildoma)
Vilniaus seminarija kviečia kandidatus

Kalendorius:
Birželio 19–21 d. Rekolekcijos „Maistas, kūnas, jausmai ir Dievas“ Pranciškonų vienuolyne Vilniuje
Birželio 20 d. nuo 14 val. Šeštadienio ekskursijos Bažnytinio paveldo muziejuje ir Katedros požemiuose (registracija)
Birželio 21 d. 11.45 val. Sakralinės muzikos koncertas Vilniaus Bernardinų bažnyčioje
Birželio 22 d. 9:30 val. Šv. Mišios už MRU akademinę bendruomenę
Birželio 22 d. 18:30 Šv. Mišios Šv. Josemarijos, Opus Dei steigėjo, garbei Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Birželio 26–28 d. Rekolekcijos „Lectio Divina II – Dievo žodis ir žmogaus širdis“ Pranciškonų vienuolyne Vilniuje
Birželio 27 d. 12.00 val. Gailestingumo kelias Vilniuje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
„Betzatos bendruomenė“ siūlo darbą socialinio darbuotojo padėjėjui ir ieško savanorių
Visą vasarą Katedroje – vargonų muzikos koncertai
Po karantino atnaujinama nuolatinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija prie Vilniaus Išganytojo bažnyčios. Kviečiama visų parapijų tikinčiuosius įsipareigoti skirti valandą adoracijai
Valkininkų Švč. M. Marijos Apsilankymo ir Vilniaus Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijosdžiaugiasi bažnyčių atnaujinimo darbais
Rugpjūčio pabaigoje – vasaros seminaras sielovadininkams, katechetams, tikybos mokytojams ir grupių animatoriams Vilniuje (registracija)
Kun. Eugenijaus Puzynios SJ mokymas apie Šventąją Dvasią iš Sekminių šventės Vilniaus Kalvarijose (vaizdo įrašas)

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parapijoms, katalikiškoms bendruomenėms, organizacijoms ar katalikiškai žiniasklaidai. Informacijos, kaip tą padaryti, ieškokite jų interneto svetainėse ar socialinių tinklų paskyrose.

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.

Kategorijos: Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt