200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2019-05-24

2019 gegužės 24

Mielieji,

Šeštadienį, gegužės 25 d., kviečiame įsijungti į piligrimystę Gailestingumo keliu Vilniuje, o besidominčius „Carito“ veikla – į metinę Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ konferenciją.

Penktadienį, gegužės 31 d., pradėsime maldos į Šventąją Dvasią devyndienį.

Artėja jubiliejinės Sekminės Vilniaus Kalvarijose (lenkų k.). Šiemet švenčiame Vilniaus Kalvarijų įsteigimo 350-uosius metus. Birželio 8 d. ypatingai kviečiamas jaunimas ir šeimos, o birželio 9 d., sekmadienį, pagrindinę iškilmių dieną, po atviru dangumi šalia bažnyčios bus aukojamos iškilmingos šv. Mišios, kurių metu bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.

Popiežiaus Pranciškaus užuojauta dėl vysk. Pauliaus Antano Baltakio mirties
Kviečiame į vasaros stovyklas, 2019

Kalendorius:
Gegužės 25 d. 8.30 val. Paskaita apie maldą iš ciklo „Katalikybė“ brolių joanitų vienuolyne
Gegužės 25 d. 9.00 val. Piligrimystė Gailestingumo keliu Vilniuje
Gegužės 25 d. 9.00 val. „Vaikų rekolekcijos“ mergaitėms Senųjų Trakų vienuolyne
Gegužės 25 d. 9.30 val. VA „Carito“ metinė konferencija Vilniuje
Gegužės 25 d. 11.00 val. Pal. J. Matulaičio draugijos šventė Druskininkų Šv. Baltramiejaus (Ratnyčios) parapijoje
Gegužės 25–26 d. Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos jaunimas kviečia: „Naktis Bažnyčioje, 2019“
Gegužės 25 d. 18.30 val. Šlovinimo vakaras Vilniaus Šv. Rapolo bažnyčioje
Gegužės 26 d. 11.00 val. Šv. Dominyko šventė Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
Gegužės 26 d. 11.00 val. Vargonų muzikos koncertas Valkininkų bažnyčioje
Gegužės 26 d. 15.00 val. Koncertas, minint Vilniaus Kalvarijų jubiliejų
Gegužės 26 d. 19.00 val. Gailestingumo šventovės ansamblis giedos kantičkas Vilniaus Išganytojo bažnyčioje
Gegužės 28 d. 19.00 val. Paramos Pal. M. Sopočkos hospisui koncertas Vilniuje
Gegužės 30 d. 20.00 val. Maldos ir šlovinimo vakaras Nukryžiuotojo Kristaus seserų vienuolyne
Gegužės 31 d. 6.00 val. Prasideda maldų Šventajai Dvasiai devyndienis
Gegužės 31 d. 18.00 val. Ilgasis penktadienis Bažnytinio paveldo muziejuje
Gegužės 31 d. 18.00 val. Ilgasis penktadienis Vilniaus katedros varpinėje
Gegužės 31 d. 20.00 val. Vakarinis Kryžiaus kelias Vilniaus Kalvarijose vyrams (lenkų k.)
Birželio 1 d. 11.00 val. Jėzuitų jubiliejinių metų bėgimas „Magis“ Kaune

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Katalikiškas vaikų darželis „Mažutėliams“ renka paramą knygos apie vaikų ugdymą leidybai
Šeštadieniais rengiamos ekskursijos Vilniaus arkikatedroje ir jos požemiuose
„Katalikų pasaulio leidiniai“ pristato naują Šventojo Rašto leidimą
Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapija kviečia vykti į Taize Prancūzijoje
VA Jaunimo centro komanda susitiko su Druskininkų ir Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijų jaunimu
Akademinio jaunimo atsinaujinimo diena „RESTART. Apie skurdą“ (nuotraukos)
Konferencija „Jėzuitų ugdymas siekiantiems daugiau“ (nuotraukos)

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt