200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

VA „Carito“ metinė konferencija Vilniuje

2019 gegužės 25 9:30 - 2019 gegužės 25 17:00

Kviečiame „Carito darbuotojus, savanorius ir visus, kuriems yra įdomi „Carito tarnystė, 2019 m. gegužės 25 d. į Vilniaus arkivyskupijos „Carito metinę konferenciją Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje (Kalvarijų g. 325, Vilnius).

DĖKOKIME VIEŠPAČIUI UŽ JO IŠTIKIMĄJĄ MEILĘ ŽMONIJAI

Programa
9.30 Registracija
10.00 „Tedėkoja jie Viešpačiui už Jo ištikimąją meilę, už nuostabius darbus žmonijai.“ (Ps 107)

  • Sveikinimo žodis ir konferencijos atidarymas. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas
  • Ar Biblijos žmogus moka dėkoti? Kun. Mozė Mitkevičius
  • Dėkoju už Caritą: praeitis ir dabartis. Kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Balys Stankus, Linas Kukuraitis, ses. Jolita Matulaitytė
  • Liudijimai. Regina Krukonienė, Užsieniečių integracijos programos darbuotoja, Rasa Augutytė, „Artumo“ programos savanorė.

11.40 Kava, arbata.
12.10 Laikas grupelėse.

  • 1 grupelė. „Viešpatie, Tu mano Dievas, Tau dėkosiu per amžius!“ (Ps 30). Kun. Mozė Mitkevičius.
  • 2 grupelė. Dievo darbas Carite. Žvilgsnis vadovo akimis. Linas Kukuraitis.
  • 3 grupelė. Dėkoju už viltį ir galimybę / drąsą pakilti. „Aš esu“ bendruomenė ir kun. Kęstutis Dvareckas.
  • 4 grupelė. Dėkoju už pasitikėjimą ir atvirumą priimant kitą. Užsieniečių integracijos programos bendruomenė.
  • 5 grupelė. Dėkoju už atveriamą gyvenimą, praplečiantį mano širdį. Vilniaus Šv. Juozapo parapijos Carito bendruomenė.
  • 6 grupelė. Protmūšis: „Vilniaus arkivyskupijos Caritas: vakar, šiandien, rytoj.“

13.00 Šv. Mišios
14.20 Pietūs
15.00 Muzikos grupė „Folkenrol“, 30-ojo gimtadienio tortas.

Maloniai prašome užsiregistruoti į konferenciją iki gegužės 22 d. ir pasirinkti grupelę (grupelėse vietų skaičius ribotas). Registracijos nuoroda: http://bit.ly/2w26zIJ

Daugiau informacijos

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt