200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Vilniaus arkikatedroje įšventinti du kunigai

2015 balandžio 29

Balandžio 25 d. Vilniaus arkikatedroje pašventinti du kunigai – Daniel Narkun ir Valentin Dulko. Šventimams vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, šv. Mišias koncelebravo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, vyskupas augziliaras iš Telšių vyskupijos Linas Vodopjanovas, būrys kunigų.

Arkivyskupas Gintaras Grušas pamoksle kalbėjo, kad Šventimų dieną Viešpats kaip atnašą priima Daniel ir Valentin gyvenimo dovaną ir tas dovanas, kurias jie yra gavę. Jis tęsė: „Jūsų gyvenimas ir tarnystė turi būti Kristaus Kryžiaus pergalės liudijimas. Aukojimas, kuriame atiduodate Dievui visą savo gyvenimą nėra tik simbolinis aktas, tai vidinis širdies atsidavimas į Jo rankas, atiduodant viską, ką turite“. Arkivyskupas kalbėjo, kad kiekvienas iš dalyvaujančių kunigų prisimena, kaip patys gulėsi ant bažnyčios grindinio, paaukodami savo gyvenimą, kad Viešpats galėtų naudoti žmogų, kaip ypatingą įrankį, vykdydamas savo išganymo darbus.

Vilniaus arkivyskupas kvietė kunigus tarnauti meilėje vieni kitiems, budėti ir eiti į visą pasaulį – pasiekti pačius įvairiausius žmones, atsakyti į kylančius klausimus, evangelizuoti tuos, kurie jau yra pakrikštyti, liudyti žodžiu ir pavyzdžiu, dalintis Kristaus meile ir stiprinti Dievo Tautą. Ganytojas sakė, kad tarnystė reikalauja ir nuolankumo. Jis kvietė kunigystėje pasišvęsti Gailestingumui, daryti gailestingumo darbus.

Vilniaus arkivyskupas pakvietė tikinčiuosius ir toliau savo maldose lydėti naujai įšventintus ir visus kunigus, kad jie būtų gailestingumo ženklai mūsų Bažnyčioje, kad Gailestingasis Tėvas, kuris juose pradėjo šį gerą darbą, jį ir užbaigtų.

Po šv. Mišių visi pasimeldė prie šv. Kazimiero relikvijų, presbiteriai padėkojo vyskupams. Artimieji, draugai, parapijiečiai sveikino įšventintuosius kunigus.

Nuotraukų galerija

Žymės: ,

Kategorijos: Parapijose, Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt