200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Trečiadienį viso pasaulio krikščionys vienysis maldoje Tėve mūsų

2020 kovo 24

Trečiadienį, kovo 25 dieną, popiežius Pranciškus visus krikščionis ir visų Bažnyčių vyresniuosius pakvietė kreiptis į Aukščiausiąjį ir sukalbėti maldą, kurios išmokė pats Viešpats.

„Atsiliepdami į popiežiaus Pranciškaus kvietimą bendrai sukalbėti Viešpaties maldą Tėve mūsų kartu su Šventuoju Tėvu ir viso pasaulio krikščionimis trečiadienį 13 valandą Lietuvos laiku, maldaukime Dievo pagalbos mums ir visam pasauliui šiuo nelengvu metu“, – sakė Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas.

Esminis bendruomeninės maldos tikslas – patirti, jog išbandymuose tikrai Dievas veikia ir neapleidžia žmogaus. Vienybė, užuot subyrėjusi, auga; tikrumo ir drąsos teikia suvokimas, kad visa yra Jo rankose. Labai svarbu, kad mes melstumės visi kartu – bendruomenėje, kuri ir yra Bažnyčia.

Maldą, kurios išmokė Viešpats, popiežius Pranciškus yra įvardijęs kaip visų maldų sintezę: „Tėve mūsų – viena brangiausių dovanų, kurią Jėzus mums davė per visą savo žemiškąją misiją. Atskleidęs mums savo slėpinį – buvimą Dievo Sūnumi ir mūsų broliu, Jėzus taip pat mus išmokė su vaikų pasitikėjimu užmegzti tiesioginį pokalbį su Dievu.“

Šventojo Tėvo žodžiais, Kristaus – Dievo Sūnaus – dėka viskas, ko šia malda prašome, jau yra įvykę ir viską esame gavę: jo šventąjį vardą, jo karalystę, duoną, nuodėmių atleidimą ir išvadavimą iš blogio vergijos. Prašydami mes atsiveriame Dievo dovanoms ir galime jas priimti.

„Vadinti Dievą Tėvu anaiptol nėra savaime suprantamas dalykas. Mes būtume linkę vartoti iškilesnius titulus, kurie, rodos, labiau pagerbtų Jo transcendentiškumą. Jo vadinimas Tėvu mus įveda į artimą santykį, būdingą vaikui, kuris kreipiasi į savo tėtį žinodamas, jog yra jo mylimas ir globojamas, – sakė popiežius Pranciškus. – Tai didžiulė revoliucija, kurią krikščionybė įvykdo religinėje žmogaus psichologijoje. Dievo slėpinys, kuris mus nuolat žavi, dėl kurio jaučiamės maži, nebekelia baimės, neprislegia mūsų, nekelia nerimo. Tai revoliucija, kurią sunku priimti mūsų žmogiška širdimi; netgi pasakojimuose apie prisikėlimą sakoma, jog moterys, pamačiusios tuščią kapą ir angelą, nubėgo, nes jas buvo pagavęs drebulys ir siaubas (Mk 16, 8). Tačiau Jėzus mums apreiškia, kad Tėvas yra geras, ir sako: Nebijokite.“

Sekmadienio vidudienio transliacijoje prisidėti prie bendros maldos iniciatyvos tikinčiuosius pakvietęs popiežius Pranciškus dar kartą padėkojo visiems, kurie kovoja su pandemija.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt