200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Popiežius Pranciškus apaštaliniu Nuncijumi Lietuvoje paskyrė arkivysk. Petar Rajič

2019 birželio 17

2019 metų birželio 15 d. Šventasis Tėvas Pranciškus apaštaliniu Nuncijumi Lietuvoje paskyrė arkivyskupą Petar RAJIČ. Titulinis Sarsentero arkivyskupas, Petar Rajič iki šiol dirbo apaštaliniu Nuncijumi Angoloje bei San Tomėje ir Principėje. Pateikiame Jūsų dėmesiui naujojo apaštalinio Nuncijaus gyvenimo aprašymą.

Arkivyskupas Petar Rajič gimė Toronte (Kanada) 1959 metų birželio 12 d. Kunigystės šventimus priėmė Trebinje-Mrkan vyskupijoje 1987 metų birželio 29 d. Gavęs Kanonų teisės daktaro laipsnį, 1993 m. liepos 1 d. pradėjo dirbti Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje. Darbavosi Popiežiškosiose atstovybėse Irane ir Lietuvoje bei Jo Šventenybės Valstybės sekretoriato Bendrųjų reikalų skyriuje. 2009 m. gruodžio 2 d. paskirtas tituliniu Sarsentero arkivyskupu ir apaštaliniu Nuncijumi Kuveite, Bachreine, Katare bei apaštaliniu Delegatu Arabijos pusiasaliui. 2010 m. kovo 27 d. arkivyskupas Petar Rajič paskiriamas apaštaliniu Nuncijumi Jemene ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Nuo 2015 m. birželio 27 d. dirbo apaštaliniu Nuncijumi Angoloje bei San Tomėje ir Principėje.

Jo Ekscelencija arkivyskupas Petar Rajič be savo gimtosios kroatų kalbos dar moka italų, anglų, prancūzų ir portugalų kalbas.

Nuncijus Petar Rajič yra šeštasis apaštalinis Nuncijus Baltijos šalyse. Ligšiolinis apaštalinis Nuncijus Baltijos šalyse arkivyskupas Pedro Lopez Quintana buvo paskirtas apaštaliniu Nuncijumi Austrijoje ir išvyko iš Lietuvos šių metų gegužės 9 d. Nuo jo išvykimo iki dabar Šventojo Sosto atstovybei vadovavo laikinasis reikalų patikėtinis monsinjoras Christopher T. Washington.

Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriato informacija

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt