200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Prasideda jubiliejiniai Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, atlaidai

2018 rugpjūčio 31
Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo fragmentas

Rugsėjo 1–8 dienomis Trakuose vyks Švč. Mergelės Marijos, Lietuvos Globėjos, jubiliejiniai atlaidai. Šie metai Lietuvos vyskupų buvo paskelbti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metais, švenčiant 300 metų Trakų Dievo Motinos paveikslo vainikavimo popiežiškosiomis karūnomis jubiliejų.

Atlaidai Trakuose pradedami išvakarėse, rugpjūčio 31 d., 19 val. iškilmingais mišparais, kuriuose giedos Lietuvos grigališkojo giedojimo mokyklos. Šeštadienį visi kviečiami pėsčiomis ar dviračiais keliauti iš Aušros Vartų į Trakus (žygio pradžia – 8.30 val.). Sutinkant pagrindinę atlaidų dieną – sekmadienį – per naktį vyks Švč. Sakramento adoracija Trakų bazilikoje. Pagrindines atlaidų šv. Mišias rugsėjo 2 d. 12 val. transliuos LRT Kultūros kanalas. Pagrindinės šv. Mišios lenkų k. – 10 val.

Atlaidai tęsis iki rugsėjo 8 d. Pasveikinti Trakų Dievo Motiną ir prašyti Jos globos keliaus tikintieji iš Vilniaus arkivyskupijos dekanatų ir kitų Lietuvos vietų.

Jubiliejaus metų kulminacija bus rugsėjo 23 d. popiežiaus Pranciškaus Kauno Santakoje aukojamos šv. Mišios. Visose Popiežiaus aukojamose šv. Mišiose deramas dėmesys teikiamas Švč. Mergelei Marijai, tad šį kartą šalia šv. Mišių altoriaus sekmadienio rytą bus atneštas Marijos, Lietuvos Globėjos, paveikslas iš Trakų bazilikos.

Šiais jubiliejiniais metais popiežius Pranciškus Trakų Švč. M. Marijos apsilankymo bažnyčiai suteikė mažosios bazilikos titulą. Vyskupai kartu su Lietuvos tikinčiaisiais paaukojo Lietuvą Švč. Mergelės Marijos Širdžiai.

Išleistas pirmasis bendras Lietuvos ir Lenkijos pašto ženklas su Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, atvaizdu. Bažnytinio paveldo muziejuje iki rugsėjo 1 d. veikia paroda „Būk sveika, lobyne neaprėpiamojo Viešpaties! Trakų Dievo Motina – Lietuvos Globėja. Trakų bažnyčios lobynas XV–XIX a.“

Trakų Dievo Motinos atvaizdas yra pirmasis paveikslas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje oficialiai vainikuotas popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis auksinėmis karūnomis. Vainikavimo dieną – 1718-ųjų rugsėjo 4-ąją – lydėjo aštuonių dienų iškilmės, apeigos vyko pagal Vatikano Šv. Petro bazilikos kapitulos rekomendacijas, o Trakų Dievo Motina buvo paskelbta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės globėja. Šiandien vainikavimo ceremoniją primena virš Didžiojo altoriaus presbiterijos skliaute kabanti iškilmes menanti karūna.

Atlaidų programa skelbiama www.trakubaznycia.lt

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt