200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Popiežius: „Man džiugu pasveikinti piligrimus iš Lietuvos“

2018 lapkričio 30

Lietuvos vyskupai ir grupė piligrimų dalyvavo popiežius Pranciškaus bendrojoje audiencijoje lapkričio 28 d., trečiadienio, rytą. Lietuviai atvyko į Romą padėkoti Šv. Tėvui už jo apaštališkąją kelionę į Lietuvą. Šiomis dienomis taip pat švenčiamas Popiežiškosios šv. Kazimiero lietuvių kolegijos 70-metis.

„Man džiugu pasveikinti piligrimus iš Lietuvos, atvykusius kartu su vyskupais padėkoti už neseniai vykusią mano kelionę į tą šalį. Sveikinu taip pat ir Popiežiškosios lietuvių Švento Kazimiero Kolegijos bendruomenę, švenčiančią 70-ies metų jubiliejų! Brangūs broliai ir seserys, mielai prisimenu kelionę į Lietuvą ir dėkoju jums visiems už svetingumą! Viešpats tedrąsina jus ir telaimina!“

Žymės:

Kategorijos: Lietuvoje, Pasaulyje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt