200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Popiežiaus Pranciškaus malda Gailestingumo jubiliejui

2015 lapkričio 18

Popiežiaus Pranciškaus malda Gailestingumo jubiliejui

 

Viešpatie Jėzau Kristau,

Tu mus mokei, kad būtume gailestingi kaip dangiškasis Tėvas,

Tu mums sakei: kas regi Tave, tas regi ir Tėvą.

Parodyk mums savo veidą, ir mes išgelbėti būsim.

Meilės kupinas Tavo žvilgsnis išlaisvino Zachiejų ir Matą iš godumo;

svetimautoją ir Magdalietę – iš laimės ieškojimo vien kūriniuose;

pravirkdė Petrą po išdavystės,

o atgailaujančiam plėšikui pažadėjo Rojų.

Padaryk, kad žodžius, Tavo ištartus samarietei, kiekvienas išgirstume lyg sau pasakytus:

Jei tu pažintum Dievo dovaną!

 

Tu esi regimasis veidas neregimojo Tėvo,

Dievo, kuris labiausiai parodo savo visagalybę atleisdamas ir pasigailėdamas, –

padaryk, kad Bažnyčia būtų regimasis Tavo veidas – mūsų Viešpaties, prisikėlusio ir gyvenančio šlovėje.

Tu panorėjai, kad ir Tavo tarnai silpnumu apsivilktų,

idant deramai užjaustų vaikščiojančius nežinojimo ir paklydimo tamsybėse;

padaryk, kad kiekvienas, bet kurį iš šių tarnų susitikęs, pasijustų Dievo kviečiamas, mylimas ir išlaisvintas iš nuodėmių.

 

Atsiųsk savo Dvasią ir visus pašventink Jos patepimu,

kad Gailestingumo jubiliejus būtų Viešpaties malonės metai,

o Tavo Bažnyčia su nauju užsidegimu neštų džiugią naujieną vargdieniams,

kaliniams ir prispaustiesiems skelbtų laisvę,

o akliesiems grąžintų regėjimą.

 

Užtariant Marijai, Gailestingumo Motinai,

Prašome Tave, kuris su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per visus amžių amžius.

Amen.

Gailestingumo metų malda (PDF)

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt