200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis

2020 sausio 17
Lino Braukylos nuotrauka

2020 m. sausio 1825 dienomis kviečiame ypatingai melstis už Krikščionių vienybę. Šiomis dienomis yra paskelbtas Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis.

Sausio 24 d. 18.00 val. pamaldos už krikščionių vienybę vyks Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčioje, Šv. Jono g. 12. Pamaldoms vadovaus Vilniaus vyskupas augziliaras Darius Trijonis. Pamaldose giedos Šventosios Paraskevės parapijos choras. Maloniai kviečiame visus dalyvauti!

Šiais metais apmąstoma tema „Su mumis elgėsi labai draugiškai“ (plg. Apd 28, 2). 2020 m. medžiagą Maldos už krikščionių vienybę savaitei parengė Maltos ir Gozo krikščionių Bažnyčios (Christians Together in Malta). Vasario 10-ąją daugelis Maltos krikščionių švenčia Šv. Pauliaus laivo sudužimo šventę, kuria dėkojama, kad į šias salas buvo atneštas krikščionių tikėjimas. Šios šventės skaitinys iš Apaštalų darbų pasirinktas šių metų Maldos savaitei.

„Svetingumas – labai reikalinga dorybė siekiant krikščionių vienybės. Tai nuostata, raginanti mus būti dosnesnius stokojančiųjų atžvilgiu. Žmonės, parodę ypatingą draugiškumą Pauliui ir jo bendrakeleiviams, dar nepažinojo Kristaus, tačiau dėl jų ypatingo draugiškumo buvo suvienyti susiskaldę žmonės. Mūsų krikščioniškoji vienybė pasireikš ne tik tuo, kad būsime svetingi vieni kitiems, nors tai labai svarbu, – bet ir tuo, kad su meile priimsime žmones, kurie nėra tos pačios kalbos, kultūros ar tikėjimo kaip mes.“ – rašoma savaitės temos pristatyme.

Tradicinis laikotarpis Maldos už krikščionių vienybę savaitei švęsti Šiaurės pusrutulyje yra sausio 18–25 d. Šią datą 1908 m. pasiūlė tėvas Paulas Wattsonas, nes ji yra tarp Šv. Petro ir Šv. Pauliaus švenčių, todėl reikšminga simboliškai.

Išsamią Maldos už krikščionių vienybę savaitės medžiagą (įvadą į temą, ekumeninių pamaldų eigą, aštuondienio biblines meditacijas ir maldas) parsisiųsti galima iš puslapio www.katalikai.lt.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt