200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Katechetai gilino žinias apie Išganymo istoriją

2016 spalio 7
VAKC nuotr.

2016 m. rugsėjo 29–30 dienomis Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centre vyko kvalifikacinis seminaras ,,Katalikų Bažnyčios istorijos ir Biblijos taikymas perduodant tikėjimą“. Seminare dalyvavo daugiau nei šimtas katalikų tikybos mokytojų. Seminaro lektorius – svečias iš Ispanijos kunigas Hernanas Pereda Bullrichas CPCR (Kristaus Karaliaus parapijos bendradarbių kongregacija).

Kun. Hernanas Pereda studijavo Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje, yra teologijos daktaras (pagrindinės specialybės – dogmatika ir dvasingumo pagrindai) bei komunikacijos ir religinės informatikos magistras. Jis taip pat yra Evangelizacijos ir komunikacijos fondo (Fundacion para la Evangelizacion y Communication – FECOM) pirmininkas. Kun. H. Pereda yra daugelio darbų apie Išganymo istoriją, suaugusiųjų pastoraciją  ir krikščioniškąją antropologiją autorius. Iš šių darbų išsiskiria vadinamosios Biblijos panoramos ir Krikščionybės istorijos panoramos – įvykių juostos, padedančios geriau pažinti Išganymo istoriją.

Seminaro metu lektorius pristatė Biblijos ir krikščionių istoriją kaip vieningą visumą. Abi jos sudaro Išganymo istoriją. Asmeninis ir bendrai visų žmonių gyvenimas turi prasmę ir tikslą. Todėl labai svarbus yra naujas ir pamokantis žingsnis, kviečiantis įžvalgiai ir brandžiai vertinti epochas. Seminaras paskatino ieškoti, gilintis bei tinkamai pristatyti moksleiviams Išganymo istorijos prasmę.

VA Katechetikos centro informacija

Žymės:

Kategorijos: Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt