200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Vilniaus rajone šventinama pirmoji pasaulyje pal. Mykolo Sopočkos titulą turinti bažnyčia

2016 vasario 11

Vasario 15 d. 15 val. Juodšiliuose, Vilniaus r., arkivyskupas Gintaras Grušas konsekruos bažnyčią, kuriai bus suteiktas Palaimintojo Mykolo Sopočkos titulas. Tai bus pirmoji tokio titulo bažnyčia pasaulyje. Gailestingumo apaštalu vadinamas Pal. Mykolas Sopočka buvo Vilniaus arkivyskupijos kunigas, kuris staliaus Vaclovo vardu slapstėsi Juodšiliuose.

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas sako: „Simboliška, kad Ypatingojo Gailestingumo jubiliejaus metais Juodšiliuose konsekruojama pirmoji pasaulyje Palaimintojo Mykolo Sopočkos vardo bažnyčia. Dievas tikrai yra numatęs ypatingą vietą Lietuvai garsinant Dievo gailestingumo žinią. Palaimintojo Mykolo Sopočkos ir šv. Faustinos susitikimas Vilniuje buvo Dievo plano dalis.“

Kunigas Mykolas Sopočka Vilniuje buvo šv. Faustinos Kovalskos nuodėmklausys. „Tai yra kunigas pagal mano širdį“, – taip Jėzus kalbėjo apie kun. Mykolą šventajai Faustinai (Dienoraštis, 1256). Vilniuje Kun. Sopočkos nurodymu pagal šv. Faustinos regėjimus buvo nutapytas visame pasaulyje garsus Gailestingojo Jėzaus paveikslas, dabar saugomas Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje.

Kunigas Mykolas Juodšiliuose slapstėsi nuo okupacinės vokiečių valdžios persekiojimo 1942-1944 metais. „Juodšiliuose šis Vilniaus arkivyskupijos kunigas rado prieglobstį bei pagalbą, tad yra prasminga naujai konsekruotą bažnyčią patikėti palaimintojo kun. Mykolo Sopočkos globai“, – pažymi Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Juodšilių bažnyčios pamatai jau buvo išlieti, kai čia slapstėsi kun. Mykolas. Tačiau 1936 m. seserų uršuliečių rūpesčiu pradėta statyti bažnyčia dėl karo ir okupacijų nebuvo užbaigta ir virto vaikų namais, vėliau ligonine ir poliklinika. Po 1991 metais kilusio gaisro pastatas buvo smarkiai apgadintas. Juodšilių ir aplinkinių gyvenviečių tikintieji nusprendė grąžinti pastatui pirmykštę paskirtį, surinko lėšų ir 2003 m. pradėjo statybos darbus.

„Juodšilių bendruomenė vieningai dirbo, kad bažnyčia būtų užbaigta. Džiugu, kad fizinės bažnyčios statybos suteikė progą statydinti dvasinę bažnyčią. Todėl rengėme dvasinio pasiruošimo konsekracijai susitikimus, kurie, kaip ir šv. Mišios bažnytėlėje, vyko lietuvių ir lenkų kalba“, – kalbėjo Juodšilių bažnyčios rektorius kun. Jurijus Vitkovskis.

Juodšilių bažnyčios konsekracija vyks vasario 15-ąją – dieną, kai prieš 41 metus pas Viešpatį iškeliavo Dievo gailestingumo apaštalas palaimintasis kunigas Mykolas Sopočka.

 

Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacija

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt