200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Gegužės 21-24 d. kviečiame į Sekminių iškilmę Vilniaus Kalvarijose!

2015 gegužės 19

Gegužės 21–24 dienomis Vilniaus Kalvarijose bus švenčiamos Sekminės – Šventosios Dvasios atsiuntimo šventė. Jau kelis šimtus metų tikintieji keliauja į šią piligrimystės vietą: eina Kryžiaus kelią, atkartojantį Jėzaus nueitą kelią Jeruzalėje, dalyvauja šv. Mišiose, bendrauja agapėje. Šventėje penktadienį laukiami kunigai ir vienuoliai bei vienuolės, šeštadienį – šeimos su vaikais ir jaunimas. Sekmadienis – pagrindinė šventės diena, kurią bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.

Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos klebonas kun. Ruslanas Vilkel sako, kad Vilniaus Kalvarijos – tai dar vienas Viešpaties palankumo Vilniaus miestui atspindys. Per Sekmines vykstantis Šventosios Dvasios išliejimas tikintiesiems yra ne tik dovana, bet ir užduotis tęsti Kristaus misiją vienyti žmones į Bažnyčią.

Ketvirtadienį, gegužės 21 d., vyks budėjimas laukiant Sekminių. Tikintieji kviečiami asmeninei maldai prie Švč. Sakramento. Gegužės 22 d. Kalvarijose rinksis kunigai ir vienuoliai bei vienuolės. Bažnyčioje tarnaujantys asmenys eis Kryžiaus kelią, kuriam mąstymus ruošia Vilniaus vienuolijos. Susirinkusieji dalyvaus Šv. Mišiose, bendraus agapėje.

Šeštadienio rytą Kalvarijose laukiamos šeimos su vaikais, o popietę – jaunimas. Jauni žmonės bus kviečiami į protmūšį, bendraus agapėje, dalyvaus šv. Mišiose, o temstant, nešini žvakutėmis, eis Šviesos kelią, apmąstys Kristaus prisikėlimą.

Pagrindinę Sekminių dieną, sekmadienį, 13 val. šv. Mišias aukos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas, giedos jungtinis jaunimo choras. Šv. Mišias transliuos LRT Televizija.

 

Sekminių programa LT, PL.

Lankstinukas LT

Lankstinukas PL

 

Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacija

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt