200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Gavėnia kviečia sustiprinti savo širdį pasninku, malda ir išmalda

2015 vasario 18

Mielieji, šią gavėnią savo žinioje „Sustiprinkite savo širdis“ popiežius Pranciškus  kviečia kovoti su abejingumo iššūkiu. Kai mums gerai sekasi, jaučiamės patogiai, dažnai užmirštame kitus ir nesidomime problemomis tų, kuriems nesiseka. Egoistinė abejingumo nuostata taip paplitusi šiandieniniame pasaulyje, kad tai galima vadinti abejingumo globalizacija.

Gavėnia tikintiesiems – atsinaujinimo metas. VA Caritas šiai gavėniai paruošė kalendorių, padėsiantį nepamiršti žengti žingsnio artimo link, Dievo link ir to, kuris negali atsilyginti, link.

Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ gavėnios akcija „Pasninko dėžė“ ir šiais metais kviečia dalintis su stokojančiais. Tikintieji yra kviečiami penktadienį pasninkauti, o sekmadienį bažnyčioje aukoti ilgai galiojančius maisto produktus ar pinigus stokojantiesiems. Pasninko dėžėje surinktas maistas ar aukos bus padalinti parapijų ar miesto vargstantiesiems. Pasninko dėžės akcija vyksta daugelyje parapijų, rektoratų.

Vilniaus broliai dominikonai trečius metus veda rekolekcijas internetu „Gavėnia mieste“ .

Palaimintos gavėnios kelionės!

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt