Asmenybės

Vilniaus arkikatedra bazilika – svarbiausia Lietuvos ir jaunimo globėjo šventojo karalaičio Kazimiero (1458–1484) gerbimo vieta. Jo iškilmė, kovo 4-oji, Vilniuje švenčiama ypatingu būdu. Čia prabėgo sunkiausi, bet ir vaisingiausi tėvų marijonų kongregacijos atnaujintojo palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio (1871–1927) – vyskupijos ganytojo metai, o jo tuometiniai svarstymai, mus pasiekę dienoraščio, laiškų ir atsiminimų pavidalu, paliečia skaudžiausias dvasinio gyvenimo ir istorinių pervartų temas.

Dievo tarnui arkivyskupui Mečislovui Reiniui (1884–1953) Vilniuje atlikti bažnytines pareigas sutrukdė ir už tvirtą tikėjimo gynimą gyvybę atėmė sovietiniai okupantai. Ateistinių persekiojimų akivaizdoje daugelis katalikų ryžtingai liudijo savąjį tikėjimą, ne viena dešimtis jų įtraukti į XX a. kankinių sąrašą.

Apie Bažnyčios visuotinumą ir bendrą Europos tautų katalikišką paveldą byloja Vilniuje puoselėjama pamaldumo tradicija čia gyvenusiems ir šventumo liudijimą palikusiems jėzuitui šv. Andriui Bobolai (1591–1657), karmelitui šv. Rapolui Juozapui Kalinauskui (1835–1907) ir seseriai šv. Faustinai Kovalskai (1905–1938).

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt