• 2021 gegužės 23

  Arkivysk. G. Grušo pamokslas Sekminių šv. Mišiose

  Brangūs broliai ir sesės Kristuje, šiandienos pirmajame skaitinyje mes išgirdome apie pirmąją Sekminių dieną, kaip Šventoji Dvasia nusileido ant apaštalų, kaip jie patyrė ugnies liežuvius, didelį vėją ir per tą Šventąją Dvasią buvo perkeisti. Jie ne tik prarado baimes, pasidarė drąsūs liudytojai, bet ir buvo pripildyti džiaugsmo ir ryžosi eiti į pasaulį skelbti Kristaus Gerąją […] Plačiau

 • 2021 gegužės 21

  Informacija apie Lietuvos vyskupų konferencijos posėdį

  2021 m. gegužės 18–20 d. vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas S. Tamkevičius, arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, L. Virbalas, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas. Posėdžio pradžioje LVK pirmininkas arkivysk. G. Grušas pasveikino ir pakvietė melstis už pastarosiomis dienomis įvairias sukaktis mininčius […] Plačiau

 • 2021 gegužės 1

  Lietuvos vyskupų kvietimas į maldos tiltą

  Brangūs broliai ir seserys, Su gegužės mėnesiu prasideda gražiausias metų laikas, kuomet po žiemos atgijusi ir žiedais pasipuošusi kūrinija skelbia gyvybės žinią. Už gyvybės dovaną visų pirma esame dėkingi Dievui, tačiau artimiausi Viešpaties bendradarbiai tame yra mūsų tėvai. Anot popiežiaus Pranciškaus, „Vyras ir moteris, tėvas ir motina abu yra Dievo Kūrėjo meilės bendradarbiai ir tarsi […] Plačiau

 • 2021 balandžio 11

  Arkivysk. G. Grušo homilija Dievo Gailestingumo sekmadienį

  Brangūs broliai ir sesės Kristuje, šiandienos Evangelijoje mes randame apaštalus susirinkusius ir užsirakinusius kambaryje dėl žydų baimės. Jie buvo pilni baimės, nerimo, rūpesčių, nežinios. Jėzų ką tik nužudė ant kryžiaus, ir mokiniai turėjo numanyti, kas gali jų laukti netrukus. Mes esame šiandien panašūs į tuos mokinius. Esame pilni baimės ir nerimo, esame užsirakinę savo kambariuose […] Plačiau

 • 2021 balandžio 3

  Arkivysk. Gintaro Grušo Velyknakčio pamokslas

  Brangūs broliai ir sesės Kristuje, pagal seną Bažnyčios tradiciją Velyknaktį katechumenams, kurie jau kurį laiką ruošiasi tapti Bažnyčios nariais, yra teikiami įkrikščioninimo sakramentai: Krikštas, Sutvirtinimas ir Eucharistija. Šios nakties liturgija mums atskleidžia mūsų tikėjimo esmę, ši naktis yra svarbiausia Bažnyčios gyvenime. Prisikėlimas yra viso mūsų tikėjimo šerdis, o su juo Kristaus kryžiaus auka įgyja galią […] Plačiau

 • 2021 balandžio 3

  Vilniaus vyskupų velykinis sveikinimas

  Vilniaus vyskupai sveikina sulaukus Kristaus prisikėlimo iškilmės ir linki vilties bei ramybės kupinų šv. Velykų! 2021 m. šv. Velykos         Plačiau

 • 2021 balandžio 3

  Arkivysk. G. Grušas: Viltingų ir Dievo džiaugsmo kupinų šv. Velykų!

  Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas linki viltingų ir Dievo džiaugsmo kupinų šv. Velykų! „[…] Jis eina greta, net jei Jo neatpažįstame. Jis nugalėjo mirtį ir teikia amžinąją laimę. Pasikvieskime Jį pasilikti su mumis per šias Velykas ir leiskime, kad ir mūsų širdys degtų iš džiaugsmo.” 2021 m. šv. Velykos Plačiau

 • 2021 kovo 21

  Arkivysk. G. Grušo pamokslas pradedant metus „Šeima – Amoris Laetitia“

  Brangūs broliai ir seserys Kristuje, šiandien visų vyskupijų katedrose iškilmingai pradedam švęsti Šeimos metus, pavadintus „Šeima – Amoris Laetitia“, arba „Šeima – meilės džiaugsmas“, nes šv. Juozapo iškilmėje kaip tik minime penkerius metus nuo tos dienos, kai popiežius Pranciškus išleido savo ganytojišką laišką Amoris Laetitia. Taip pat praėjo treji metai nuo to, kai išleido Gaudete […] Plačiau

 • 2021 kovo 11

  Arkivyskupo G. Grušo pamokslas švenčiant Kovo 11-ąją

  Brangūs broliai ir seserys Kristuje, šiandienos pirmajame skaitinyje girdime, kaip Viešpats norėjo, kad žmonės klausytų Jo žodžio. Dievas kalba, o žmogus neklauso. Besikartojanti istorija nuo pat pasaulio pradžios: Liuciferis, kuris atsisako tarnauti, Adomo ir Ievos neklusnumas, kuris užtraukė pirmąją nuodėmę, ir to pasekmė – jų vaikų – Kaino ir Abelio neklausymas. Brolis broliui pavydi, brolis […] Plačiau

 • 2021 kovo 6

  Arkivysk. G. Grušo pamokslas šv. Mišiose už pandemijos aukas

  Kaip dažnai įvyksta, ir šiandien Dievo Apvaizda parūpina atitinkamų liturgijos skaitinių. Skaitiniai, kuriuos šiandien girdėjom, yra apie Dievo gailestingumą. Pirmajame skaitinyje Dievo tauta, ištikta nelaimės, šaukiasi Dievo gailestingumo. Žmonės žinojo, kad juos lydėjo Dievas. Bet kai sunkumai apėmė visą tautą, atrodė, jog Dievo nebebuvo šalia. Nepraradę vilties jie šaukėsi Dievo: „Viešpatie, savo lazda ganyk savo […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt