200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-03-13

2020 kovo 13

Mielieji,

šią Gavėnią visame pasaulyje susiduriame su iššūkiu – koronaviruso plitimu. „Kviečiu šio iššūkio akivaizdoje nuoširdžiai melstis vieni už kitus: už Lietuvoje ir visame pasaulyje sergančius, juos gydančius ir slaugančius bei valstybėse sprendimus priimančius žmones,“ – arkivyskupas Gintaras Grušas.

Siekdama apsisaugoti nuo šio viruso plitimo, Bažnyčia Lietuvoje imasi prevencinių priemonių ir ragina tikinčiuosius apsisaugoti patiems ir saugoti artimuosius: Laiškas tikintiesiems apie pasikeitimus liturgijoje ir sielovados institucijų veikloje norint apsisaugoti nuo koronaviruso.

Labai svarbu laikytis valstybės institucijų teikiamų rekomendacijų ir nuolat sekti jų skelbiamas naujienas: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas. Apie jas informuokime ir savo artimuosius.

APIE PAREIGĄ SEKMADIENĮ DALYVAUTI ŠV. MIŠIOSE

Lietuvos vyskupai primena, kad pareiga dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose galioja tik tiems, kurie yra pajėgūs ją įvykdyti, tai yra, pakankamai sveikiems žmonėms.

Kiekvienas tikintysis, pajutęs į gripą ar peršalimą panašius ligos simptomus (karščiavimą, kosulį, dusulį, kitus kvėpavimo sutrikimus ir pan.), esantis koronaviruso rizikos grupėje, sergantis lėtinėmis ligomis, slaugantis ligonius ar senyvo amžiaus žmones, yra raginamas neiti į pamaldas, bet likti ir melstis namuose. Dėl savo ir kitų sveikatos bei saugumo negalintys dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose – šią pareigą galės atlikti stebėdami šv. Mišių transliaciją per televiziją ar radiją.

Šiuo laikotarpiu sekmadieniais 12.30 val. per LRT Plius televiziją ir LRT Klasika radijo programą bus transliuojamos šv. Mišios. Marijos radijas šv. Mišias transliuoja kiekvieną dieną. Vilniaus arkivyskupijoje kviečiame jungtis į bendrą maldą nuolatinėje transliacijoje iš visą laiką atviros Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje.

Daugiau apie Sekmadienio pareigą skaitykite arkivyskupo dekrete.

KITOS NAUJIENOS:

Prieš septynerius metus kovo 13 dieną buvo išrinktas popiežius Pranciškus. Prisiminkime Šventąjį Tėvą maldoje.

Ketvirtadienį, kovo 19 d., Bažnyčia švęs Šv. Juozapą, Švč. Mergelės Marijos sužadėtinį. Šv. Juozapai, melski už mus!

Arkivyskupo Gintaro Grušo homilija švenčiant Kovo 11-ąją

Mirė kunigas Jonas KARDELIS (1941–1966–2020). Palydėkime amžinybėn iškeliavusį kunigą malda.

 

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Kategorijos: Parapijose, Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt