200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Už krikščionių vienybę melstasi ekumeninėse pamaldose

2020 sausio 24

Minint Maldos už krikščionių vienybę savaitę, sausio 25 d. Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčioje vyko tradicinės ekumeninės pamaldos.

2020 metais meldžiantis už krikščionių vienybę apmąstoma tema „Su mumis elgėsi labai draugiškai“ (plg. Apd 28, 2). Medžiagą maldos už krikščionių vienybę aštuondieniui parengė Maltos ir Gozo krikščionių Bažnyčios (Christians Together in Malta).

Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje kartu su susirinkusiais tikinčiaisiais už krikščionių vienybę meldėsi Stačiatikių Bažnyčios Lietuvoje arkivyskupas metropolitas Inokentijus ir kancleris kun. Vitalijus Mockus, Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, kun. Ričardas Dokšas, Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios atstovas katechetas Holger Lahayne, Lietuvos Naujosios Apaštalų Bažnyčios kunigas Janas Drevnickis, Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios klebonas kun. Vinkentij Vasil Pelykh OSBM, Pamaldoms vadovavo Vilniaus vyskupas Darius Trijonis.

Ekumeninėse pamaldose homiliją sakęs ortodoksų kunigas Vitalijus Mockus atkreipė dėmesį į krikščionio laikyseną susitinkant su kitu asmeniu. Pamaldose nuskambėjusiame skaitinyje pasakojama, kaip apaštalas Pauliaus buvo plukdomas į Romą pas ciesorių į teismą. Jį lydėję kareiviai nebuvo paslaugūs ir mandagūs, – jie saugojo tuos, kuriuos laikė nusikaltėliais. Ištikus audrai apaštalas Paulius kalba, jog jo saugotojai – yra jam, Pauliui, Dievo dovana. Kunigas Vitalijus akcentavo, kad štai toks yra krikščioniškas požiūris į kitą žmogų, mes turime išmokti pamilti visus. Nuo ko pradėti? Kaip išmokti pamilti tą, kurį matau pirmą ir galbūt paskutinį kartą? – retoriškai klausė pamokslininkas. Kaip Šventajame Rašte sakoma: priimti draugiškai – taip, kaip Maltos gyventojai priėmė Paulių ir tuos, kurių laivas per audrą buvo išmestas į Maltos pakrantę. Bažnyčioje susirinkę esame draugiški, tačiau, kaip elgiamės, kai išeiname už bažnyčios sienų, ar nebijome pasijausti „baltomis varnomis“ būdami krikščionys ir su visais elgdamiesi draugiškai. „Ir namie, ir darbe, kur bebūtume, mes turime būti krikščionys: geri vieni kitiems, geri tam artimui, kuris, matome, turi visai kitokią tradiciją, kuris žegnojasi kitaip, kuris meldžiasi kitaip. Čia yra mano brolis, sesuo. Tie kasdieniai krikščioniški poelgiai pakeis mus pačius“, – kalbėjo pamokslininkas.

Pamaldose giedojo Ortodoksų Bažnyčios Vilniaus Šventosios Paraskevės parapijos choras.

Evangelikų Liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis pristatė Lietuvos Biblijos draugijos ir „Magnificat leidiniai“ rengiamą iniciatyvą perskaityti visą Šventąjį Raštą nuo pradžios iki pabaigos nesustojant per 7 paras. Skaitymas vyks kovo 22–28 dienomis Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje. Kviečiamos dalyvauti visos bažnyčios, krikščioniškos bendruomenės. Tikimasi, kad skaityme dalyvaus apie 1 000 tikinčiųjų. Skaitovų registracija vyks nuo vasario 22 dienos puslapyje www.biblija2020.lt. Ekumeninių pamaldų metu buvo renkamos aukos šiai iniciatyvai organizuoti.

Po pamaldų susirinkusieji bendravo agapėje.

Kategorijos: Parapijose, Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt