200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Sekminės Vilniaus Verkių Kalvarijose

2014 birželio 4

Birželio 5–8 dienomis tikintieji kviečiami švęsti Sekminių Vilniaus Kalvarijose Verkių parke. Šiais metais taip pat minimas Vilniaus Verkių Kalvarijų Kryžiaus kelio jubiliejus. Čia jau 345 metus tikintieji eina Kryžiaus kelią ir apmąsto jo slėpinius.

Sekminių šventė Vilniaus Kalvarijose prasidės birželio 5 d. Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje. Čia įvairios tikinčiųjų grupės melsdamosi drauge lauks Šventosios Dvasios atsiuntimo. Penktadienį Kalvarijose Kryžiaus kelią eis ir Mišias švęs kunigai ir vienuoliai.

Šeštadienį rinksis šeimos. Joms numatyti aktualūs teminiai susitikimai, vaikai galės užsiimti kūrybine veikla. Vyks šv. Mišios prie vienos iš koplyčių parke, bus einamas Kryžiaus kelias. Pavakare kviečiamas jaunimas. Jo šventės akcentas – Šviesos kelias temstant, kurio metu jauni žmonės, nešdamiesi žvakutes, apmąstys įvykius po Kristaus prisikėlimo, dalysis prisikėlimo džiaugsmu.

Sekmadienį 9 val. tikintieji kviečiami drauge su ganytojais eiti Kryžiaus kelio nuo Marijos Sopulingosios koplyčios ir 13 val. drauge švęsti Sekmines iškilmingose šv. Mišiose, kurias aukos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Mišios, kurias transliuos LRT Televizija ir Marijos radijas, vyks po atviru dangumi greta bažnyčios, bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas (Sekminių Vilniaus Kalvarijose programa).

Sekminės – septintas sekmadienis po Velykų – yra viena iš trijų pagrindinių Bažnyčios švenčių. „Iš tiesų, Bažnyčios gyvybė palaikoma nuolatinio Šventosios Dvasios išliejimo, be kurio Bažnyčia išsektų, būtų lyg burlaivis be vėjo“, – yra sakęs popiežius Benediktas XVI.

Sekminės Vilniaus Kalvarijose – viena iš didžiausių Vilniaus arkivyskupijos švenčių. Vilniaus Kalvarijos – tai vieta, į kurią ne vieną šimtmetį traukia būriai maldininkų ieškodami atgaivos širdžiai ir trokšdami sustiprinti tikėjimą. Kryžiaus kelyje, kurį sudaro 35 stotys, atkurta Kristaus Kančios istorija. Šįmet jubiliejaus minėjimo proga Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija birželio 4 ir 6 dienomis organizuoja pažintinius pasivaikščiojimus Kalvarijų Kryžiaus kelyje.

Verkių parkas garsėja koplytėlėmis, kurių išdėstymas atitinka kelią, kuriuo Kristus nešė savo Kryžių Jeruzalėje.

Daugiau informacijos
Vilniaus šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčia
Tel. 8 5 269 74 69
El. paštas info@vilniauskalvarijos.lt
www.vilniauskalvarijos.lt

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt