200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Mirė poetė Marija Katiliūtė-Lacrima

2016 liepos 7

2016 m. liepos 6 d., eidama 86 metus, mirė viena ryškiausių Lietuvos religinės poezijos kūrėjų Marija Katiliūtė-Lacrima. Poetė gimė 1930 m. spalio 4 d. Mačiūnuose, Prienų r. 1961 m., dar studijuodama Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrą, Marija savo gyvenimą paaukojo Dievui, tapdama pogrindyje veikusios Kristaus Karaliaus diakonių kongregacijos seserimi. 1971–1989 metais ji dirbo žurnalo „Kultūros barai“, 1988–1995 metais – „Katalikų pasaulis“ redakcijose. 2000 metais už nuopelnus atkuriant ir įtvirtinant Lietuvos nepriklausomą valstybę buvo apdovanota Lietuvos nepriklausomybės medaliu.

Kurti eiles Marija Katiliūtė pradėjo ankstyvoje jaunystėje, tačiau pirmoji knyga – sonetai „O Vilniau, Vilniau“ – Lietuvoje pasirodė tik 1989 metais. Sovietmečiu jos kūryba, nenurodant autoriaus, plito savilaida ir kartais buvo priskiriama kitiems poetams. Malšindama religinės poezijos alkį, per nuorašus sklidusi Lacrimos poezija pateko į užsienį ir, nenurodant autorystės, buvo išleista JAV, Australijoje, Kanadoje, Brazilijoje (Švč. M. Marijos ir Jėzaus Širdies litanijų invokacijų, Rožinio slėpinių, Kryžiaus kelio stočių apmąstymai). Daug jos eilėraščių tapo bažnytinėmis giesmėmis, neretai laikytomis tiesiog liaudies kūryba.

Atgavus Nepriklausomybę, Lietuvoje pasirodė Lacrimos religinės lyrikos bei poetinių meditacijų rinkiniai „Troškulys“, „Septynios gelmės“, „Atverk man lūpas“, „Magnificat“, „Irtis į gilumą“, „Švč. Mergelės Marijos litanija“, „Tau, Marija!“, šv. Mišių apmąstymai sonetais „Tikėjimo paslaptis“, meditacijų liturginių metų sekmadieniams, šventėms ir iškilmėms trilogija „Jausti su Bažnyčia“. Praėjusiais metais išleista papildyta Rožinio meditacijų knyga „Mergelės Žiedas“. Dar daug poetinės kūrybos, kurios Lacrima neapleido iki paskutiniųjų dienų, liko rankraščiuose.

Su velione galima atsisveikinti šarvojimo salėje prie Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčios, J. Matulaičio a. 3. Laidotuvės vyks Karveliškių kapinėse po šv. Mišių liepos 8 d., penktadienį, 12 val. Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt