2015 Lapkričio mėn. kunigų skyrimai Vilniaus arkivyskupijoje

2015 lapkričio 12

Kun. Algirdas Šimkus paskirtas Vaikų ligoninės, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo, kapelionu.

Kun. Edgaras Vegys atleistas iš arkivyskupo sekretoriaus ir Vilniaus Šv. Vyskupo Stanislovo ir Vladislovo Arkikatedros Bazilikos parapijos rezidento pareigų, išleidžiamas pastoracinei tarnystei į Lietuvos Respublikos Kariuomenės Ordinariatą.

Kun. Mariusz Maszalek paskirtas arkivyskupo sekretoriumi.

Kun. Arūnas Mitkevičius paskirtas Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo kapelionu.

Kategorijos: Parapijose, Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt