200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam
 • 2019 sausio 21

  Sausio mėnesį prasideda Alfa kursai Vilniaus mieste

  Alfa kursas skirtas VISIEMS, kurie nori geriau pažinti krikščionybę: netikintiems, abejojantiems krikščionybės tiesomis, tiek tiems, kurie praktikuoja krikščioniškąjį tikėjimą. Tai evangelizacinis kursas, kurio metu susipažįstama su pamatinėmis krikščionybės tiesomis ir kviečiama asmeniškai išgyventi Švenčiausios Trejybės slėpinį bei rasti vis artimesnį santykį su Jėzumi. Dalyviai gali pasidalinti savo mintimis, ieškoti atsakymų į esminius gyvenimo klausimus bei […] Plačiau

 • 2019 sausio 18

  Artėja maldos už Krikščionių vienybę aštuondienis

  2019 m. sausio 18-25 dienomis kviečiame ypatingai melstis už Krikščionių vienybę. Šiomis dienomis yra paskelbtas Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis. Sausio 25 d. 18 val. pamaldos už krikščionių vienybę vyks Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčioje, Šv. Jono g. 12. Maloniai kviečiame visus dalyvauti. Šiais metais apmąstysime temą „Tik to, kas teisu, teisingai tesieksi“ (Įst […] Plačiau

 • 2019 sausio 17

  Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2019-01-17

  Mielieji, Penktadienį, sausio 18 d., pradėsime maldos už kriškčionių vienybę aštuondienį tema „Tik to, kas teisu, teisingai tesieksi“. „Ir šiemet esame kviečiami melstis, kad krikščionys vėl būtų viena šeima, paklusdami Dievui, kuris nori, kad „visi būtų viena“. Turime visi kartu vieningai liudyti teisingumą, padėti silpniesiems, konkrečiais, tinkamais ir veiksmingais darbais“ – kviečia popiežius Pranciškus. Sausio […] Plačiau

 • 2019 sausio 17

  „Šventadienio mintyse“ apie moteris, sveikstančias nuo priklausomybių

  Alkoholis, narkotikai, vaistų vartojimas – priklausomybių kančia yra palietusi daugybę šeimų. Ir nors dažniau ja serga vyrai, tačiau šį kartą laida skiriama būtent moterims, ieškančioms išeities iš baisaus, naikinančio kūną ir sielą priklausomybės sūkurio. Apie tai, kuo skiriasi vyrų ir moterų priklausomybės, laidoje „Šventadienio mintys“ kalbės kunigas Kęstutis Dvareckas, bendruomenės „Aš esu“ įkūrėjas ir vadovas. […] Plačiau

 • 2019 sausio 14

  Vysk. Arūno Poniškaičio pamokslas kun. jubil. Antano Dilio laidotuvėse

  Kun. jubil. Antano Dilio laidotuvės (2019 01 14) Ego absolvo vos ab impedimento aetatis – „aš atleidžiu jus nuo amžiaus kliūties“. Tokius žodžius Dievo Tarnas arkivyskupas Mečislovas Reinys 1946-aisiais ištarė dviem jauniems diakonams, tuo būdu leisdamas jiems priimti Kunigystės šventimus. Vienas iš jų – Antanas Dilys, tada tebuvęs 23-jų metų amžiaus. 1946 m. birželio 16 d., […] Plačiau

 • 2019 sausio 14

  Diakonu įšventintas Valdemar Širvinski

  Sausio 12 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje klierikas Valdemar Širvinski iš Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo rankų priėmė diakono šventimus. Šv. Mišias koncelebravo vyskupas Arūnas Poniškaitis, vyskupas Algirdas Jurevičius, seminarijos vadovybė, broliai kunigai, dalyvavo šventinamojo artimieji, draugai, seminarijos bendruomenė. Diakonas Valdemar Širvinski yra iš Vilniaus Šv. Dvasios parapijos. Malda lydėkime diakoną Valdemarą jo kunigystės kelyje! Šventės nuotraukos   Plačiau

 • 2019 sausio 14

  Paroda Vilniaus Romos katalikų vyskupijos 630-osioms įkūrimo metinėms

  Nuo 2019 m. sausio 14 d. iki vasario 10 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skaitykloje veiks paroda „Praeities pėdsakai“, skirta Vilniaus Romos katalikų vyskupijos 630-osioms įkūrimo metinėms. Pakrikštytas Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila tapo Lenkijos karaliumi ir grįžęs į tėvynę 1387 m. vasario 17 d. privilegija aprūpino ką tik Vilniuje pastatytą […] Plačiau

 • 2019 sausio 13

  Arkivysk. G. Grušo pamokslas minint Laisvės gynėjų dieną

  Brangūs broliai ir seserys Kristuje, šiandienos liturginis minėjimas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Krikšto šventė, sutampa su valstybiniu minėjimu – Laisvės gynėjų diena. Gražu, kad šios šventės sutampa. Tai padeda mums prisiminti, kad Pirmasis ir Didžiausias laisvės gynėjas yra Jėzus Kristus – Dievo Sūnus, atėjęs išgelbėti žmogaus iš nuodėmės ir mirties kalėjimo. Jei liktume dvasiškai pavergti, […] Plačiau

 • 2019 sausio 11

  Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2019-01-11

  Mielieji, Šiandien amžinybėn iškeliavo kun. jubil. Antanas Dilys. Laidotuvių šv. Mišios – Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje sausio 14 d., pirmadienį, 12 val., po jų velionis bus palaidotas Vilniaus Bernardinų kapinėse. Sekmadienį, sausio 13-ąją, minėsime Laisvės gynėjų dieną. Vilniaus Katedroje šv. Mišias 13 val. aukos arkivyskupas Gintaras Grušas. Kitų Laisvės gynėjų dienos renginių Vilniuje […] Plačiau

 • 2019 sausio 11

  Sutvirtinimo sakramento teikimas Vilniaus arkivyskupijoje 2019 m.

  Sutvirtinimo sakramentas — tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia. Kodėl reikia priimti Sutvirtinimo sakramentą? Sutvirtinimo sakramento reikia tam, kad būtų paskatintas Krikšto malonės augimas. Jį priimantis žmogus labiau išgyvena Dievo vaiko pašaukimą, tvirčiau susivienija su Kristumi ir Katalikų Bažnyčia kaip tikinčiųjų bendruomene. Sutvirtintas krikščionis iš […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt