200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Kapłaństwo

Sakrament kapłaństwa udzielany jest apostołom samego Chrystusa, ich następcom i wybranym pomocnikom. To wyjątkowy znak i władza nadana tym, którym powierzone zostało posłannictwo kontynuowania w Kościele posługi samego Pana. Sakrament kapłaństwa jest trzystopniowy: istnieją święcenia diakonatu, kapłaństwa i sakra biskupia.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt