200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Eucharystia

Eucharystia to Ciało i Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, w wieczór przed swoją Męką i Śmiercią ustanowił Eucharystię by na zawsze pozostać z tymi, których do końca umiłował. Podał im podczas Wieczerzy Chleb – Swoje Ciało i kielich Wina – Swoją Krew. Jezus polecił, by czyniono to na jego pamiątkę.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt