200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Chrzest

Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i początkiem wspólnoty z Jezusem Chrystusem, odrzuceniem zła i grzechu, bramą do wspólnoty Kościoła i drzwiami do Królestwa Bożego, gdzie wszyscy się spotkamy jako członkowie jednej, miłującej się rodziny.

Chrzest nie jest żadnym rodzajem czarów, które zapewnią dziecku zdrowie czy powodzenie w życiu. Rodzice naturalni i chrzestni, jak również pozostała rodzina i cała wspólnota Kościoła ma ochrzczonemu pomagać przykładem, modlitwą i troską by dary otrzymane od Chrystusa na chrzcie rozwinęły się, dały owoce i uczyniły ochrzczonego prawdziwie szczęśliwym.

Dar Chrztu, podobnie jak dar życia, otrzymane z rąk Boga, są ostateczne. Chrzest pozostawia w człowieku niezatarty ślad tak, że nic nie jest w mocy zmienić tego, że ochrzczony jest dzieckiem Bożym.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt