200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Abp M. Reinys

Mecislovas ReinysSługa Boży Mečyslovas Reinys

Wszystkich wiernych zachęcamy do modlitwy w intencji beatyfikacji arcybiskupa Reinysa. Prosimy o kontakt wszystkich, którzy go znali, stykali się z nim i mieli okazję obserwować go w życiu i działaniu.

Tych, którzy doświadczają trosk, chorób czy innych cierpień zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem sługi Bożego Mečyslovasa Reinysa. O doznanych łaskach prosimy informować Trybunał Procesu Beatyfikacyjnego (Kuria Arcybiskupia Wileńska, Šventaragio 4, 01122 Vilnius).

Szczególnie oczekiwane są zbiorowe prośby o beatyfikację sługi Bożego Mečyslovasa Reinysa, gdyż będą one wyrazem uznania arcybiskupa Reinysa za męczennika, o którego świętości przekonany jest lud Boży na Litwie.

 

 

 

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt