200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Fakty

Archidiecezja Wileńska obejmuje południowo-wschodnią część terytorium Republiki Litewskiej i graniczy z diecezjami: wiłkowyską, koszedarską i poniewieską na Litwie oraz grodzieńską i witebską na Białorusi.
Oto zbiór najważniejszych danych na temat Archidiecezji:

 • Biskupi: arcybiskup kardynał emeryt, arcybiskup metropolita i dwie biskupi pomocniczy.
 • Księża: 191 w aktywnej posłudze.
 • Księża z innych diecezji posługujący w Wileńskiej Archidiecezji: z Diecezji Grodzieńskiej – jeden; z Diecezji Mińskiej – jeden; z Diecezji Witebskiej – jeden; z Diecezji Radomskiej – trzech.
 • Zgromadzenia męskie: 11.
 • Męskie: 51.
 • Zgromadzenia żeńskie: 25.
 • Żeńskie: 168.
 • Dekanaty: 9.
 • Parafie: 95.
 • Kościoły: 103 (w tym 18 nieparafialnych i rektoralnych).
 • Kaplice: 57.
 • Samorządy (jednostki podziału administracyjnego) na obszarze których znajdują się parafie Archidiecezji: Druskienniki, rejon Ignalina, rejon Malaty, rejon Soleczniki, rejon Szyrwinty, rejon Święciany, Troki, Orana, Wilno (miasto i rejon).

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt