200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

C. Z. P.

Często zadawane pytania:

  • W sprawach ogólnych informacji udziela sekretariat Kurii Archidiecezji Wileńskiej.

  • W sprawach związanych z filmowaniem i informowaniem mediów informacji udziela koordynator Kurii do spraw komunikacji.

  • W sprawach dotyczących pomocy rodzinie oraz kursów przedmałżeńskich należy się kontaktować z Archidiecezjalnym Centrum Rodziny.

  • W sprawach dotyczących młodzieży i jej działalności należy się zwracać do Archidiecezjalnego Centrum Młodzieży.

  • W sprawach dotyczących katechizacji i nauczania religii należy się kontaktować z Archidiecezjalnym Centrum Katechetyki.

  • W sprawach dotyczących przygotowania do sakramentów należy kontaktować się własną parafia.

  • W razie potrzeby pomocy społecznej dla siebie lub innych należy się kontaktować z Caritas Archidiecezji Wileńskiej.

  • Msze św. i kontakty parafii Archidiecezji.

  • Lista kontaktowa duchownych archidiecezji wileńskiej.

  • W sprawach dotyczących ważności ślubu kościelnego należy się zwracać do Sądu Kościelnego.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt