Mažoji akademija kviečia į kursus apie krikščionybę, 2021 m.

2021 sausio 5

Mažoji akademija, įsikūrusi po Lietuvių katalikų mokslo akademijos stogu, kviečia studijuoti visus, norinčius susiformuoti savarankišką, rimtai argumentuotą požiūrį į Dievą ir tikėjimą, įgyti ir tobulinti žinias apie krikščionybę ir krikščionio gyvenimą.

Pavasario semestras prasideda 2021 m. sausį. 2021 metų pavasario semestre Mažojoje akademijoje vyks 7 paskaitų ar seminarų kursai ir dvejos pratybos. Paskaitų kursai vyks nuotoliniu būdu (prisijungiant per internetines nuotolinio mokymo ar bendravimo programas).

Registracija į kursus vyks iki sausio pabaigos arba kol yra laisvų vietų. Registracija priimama tik užpildžius anketą ir sumokėjus registracijos mokestį. Informacija apie registraciją čia.

Apie Mažosios akademijos kursus Marijos radijo laidoje pasakoja Lietuvių katalikų mokslo akademijos bendradarbė, Nukryžiuotojo Kristaus seserų kongregacijos vienuolė sesuo Rima Malickaitė.

 * * *

UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS

Pavasario semestras, 2021 m.

Katalikų Bažnyčia sutinka Naująsias Sekmines, dėstytojas kun. Andrius Končius, pirmadieniais, kovo 1 d. – balandžio 19 d., 19.00, nuotoliniu būdu per Zoom programą.

Kūno teologija, dėstytojas kun. dr. Žydrūnas Kulpys, trečiadieniais, sausio 20 d. – vasario 24 d., 18.30, nuotoliniu būdu per Zoom programą.

Jėzus Kristus – mūsų tikėjimo šerdis. Kristologijos pagrindai, dėstytojas doc. dr. Benas Ulevičius, ketvirtadieniais, sausio 14 d. – kovo 25 d. (kovo 11 d. paskaitos nebus), 19.00, nuotoliniu būdu per Zoom programą.

Knygų klubas. Laisvos Lietuvos literatūra, dėstytoja dr. Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė, trečią mėnesio ketvirtdienį, 18.30, LKMA Aula (karantino metu nuotoliniu būdu per Zoom programą).

Evangelija pagal Morkų, dėstytojas kun. Mozė Mitkevičius, penktadieniais, sausio 22 d. – balandžio 30 d., 18.30, nuotoliniu būdu per Zoom programą.

Streso mechanizmai ir valdymas per genetikos bei sveikos gyvensenos prizmę, dėstytojas prof. Danielius Serapinas, šeštadienį, vasario 20 d., 12.00–18.00, nuotoliniu būdu per Zoomprogramą.

Mažosios pratybos, palydi ses. Rima Malickaitė CC, antradieniais, sausio 19 d. – balandžio 27 d., 18.30, nuotoliniu būdu per Zoom programą.

Šv. Rašto tekstų skaitymo balsu ypatumai. Patarimai skaitovams, dėstytoja Dalia Michelevičiūtė, šeštadieniais. Praktinės paskaitos buvo atidėtos iki pavasario. Patikslintą jų laiką paskelbsime, kai tik turėsime tokią galimybę. Kiekvienam užsiregistravusiam apie tai pranešime asmeniškai registracijos anketoje nurodytu el. paštu.

Dvasinės pratybos „Eik į savo kambarėlį“. Spalio 15 d. – 2021 m. gegužė, ketvirtadieniais, 18.30, LKMA Mažoji auditorija. Veda ses. Rima Malickaitė CC (nuotoliniu būdu per Skype programą). Registracija į pratybas pasibaigusi. Kita grupė rinksis 2021 m. rudenį.
Rekolekcijomis besidominčius klausytojus prašome kreiptis į ses. Rimą.

Mažosios akademijos informacija

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt