200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Dla mediów

W celu uzyskania wypowiedzi lub wywiadu od któregokolwiek z księży należy się zwrócić do kurii w celu uzyskania zgody, wskazać nazwisko duchownego, temat wypowiedzi, podać informację na temat miejsca i sposobu publikacji wypowiedzi oraz ew. innych uczestników wywiadu czy rozmowy.

Kontakty

Koordynator do spraw komunikacji – Živilė Peluritienė
Tel. +370 646 67 844 (Lithuanian, English)
E-mail: komunikacija@vilnensis.lt

Pozwolenie na zapis wizualny (zdjęcia, filmy)

Chcąc filmować lub fotografować obiekty sakralne lub inne, należące do archidiecezji wileńskiej, należy się zwrócić o odpowiednią zgodę do kurii, na adres mailowy: curia@vilnensis.lt lub pocztowy (Šventaragio 4, Vilnius). Należy wskazać dokładnie które obiekty mają być fotografowane czy filmowane, cel materiału który zostanie przygotowany z użyciem tych zdjęć czy nagrań (program, audycja, artykuł, inne), nazwiska osób które wystąpią w przygotowywanym materiale, dane innych obiektów które zostaną w nim zaprezentowane, przewidywane miejsce i czas prezentacji zapisu oraz krótką charakterystykę organizacji/instytucji która ubiega się o zgodę na filmowanie czy fotografowanie jak również tożsamości i dane kontaktowe osób, które będą je wykonywać. Po rozpatrzeniu prośby kuria archidiecezjalna wileńska wyśle odpowiedź do wskazanego adresata.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt