Zenonas Patiejūnas

Gimimo data: 1948-09-30
Kunigystės šventimų data: 1975-04-27

Pareigos, tarnystės vieta