Saulius Bužauskas

Gimimo data: 1972-07-19
Kunigystės šventimų data: 2008-04-12
Telefono nr. +370 615 87 352

Pareigos, tarnystės vieta