Mykolas Petravičius SDB

Gimimo data: 1936-08-20
Kunigystės šventimų data: 1968-05-22
Telefono nr. +370 659 97 824

Pareigos, tarnystės vieta