Eugenijus Puzynia SJ

Gimimo data: 1984-07-19
Kunigystės šventimų data: 2018-12-01
Telefono nr. +370 614 99 145
El. paštas eugenijusorg@yahoo.ca

Pareigos, tarnystės vieta