Edmundas Putrimas

Gimimo data: 1959-09-03
Kunigystės šventimų data: 1985-06-02

Pareigos, tarnystės vieta