Francišek Jusiel


Kunigas
bažn. t. lic.


Gimimo data: 1982-12-02
Kunigystės šventimų data: 2009-02-07Nuo: 2015-09-09
Bažnytinio teismo teisėjas


Nuo: 2017-07-04
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos generalinis sekretorius

Grigiškių Šventosios Dvasios parapijos rezidentas.Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt