Mindaugas Ragaišis


Kunigas
teol. m. dr.


Gimimo data: 1973-05-29
Kunigystės šventimų data: 1997-05-17


Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos vicerektorius. 

Bažnytinio teismo auditorius, notaras

Auditorius, notaras

Vilniaus arkivyskupija http://www.vilnensis.lt/kurija/baznytinis-teismas/
Auditorius, notaras

Vilniaus arkivyskupija http://www.vilnensis.lt/kurija/baznytinis-teismas/

 Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt