Vidas Balčius


Kunigas
moral. teol. ir medic. m. dr.


Gimimo data: 1961-06-01
Kunigystės šventimų data: 1998-12-31Nuo: 1999-09-01
Romos popiežiško Urbono universiteto (Ita­li­ja) profesorius, taip pat dės­to Ro­mos popiežiškame Gri­ga­liaus uni­ver­si­te­te (Ita­li­ja).Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt