Andžej Bylinski

Gimimo data: 1984-10-04
Kunigystės šventimų data: 2011-05-14

Pareigos, tarnystės vieta