Andžej Bylinski

Gimimo data: 1984-10-04
Kunigystės šventimų data: 2011-05-14
Telefono nr. +370 640 35 784
El. paštas axbylinski@gmail.com

Pareigos, tarnystės vieta