Andrzej Cyrañski OFM Conv.

Data urodzenia: 1947-04-28
Data święceń kapłańskich: 1972-06-04

Stanowisko, służba