200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Ugdymo įstaigos

Šventosios Marijos iš Nazareto, Bažnyčios Motinos, krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokykla (Gyvenimo mokykla) – tai formacinis judėjimas, padedantis ne tik geriau suprasti krikščionišką gyvenimą, bet ir tapti aktyviu jo skelbėju, taip formuojantis pasauliečius vadovus krikščioniškose bendruomenėse, grupėse ir parapijose. Organizuojame 4 susitikimus per metus: rudenį, žiemą, ir pavasarį – savaitgaliais (penktadienį-sekmadienį), o vasarą – 10 dienų trukmės stovykla. Visa tai trunka šešerius metus (6 formacijos lygiai).

Mokyklos tikslas – ne tik perduoti žinias, bet padėti susitikti su Gyvuoju Dievu, tai yra atvesti žmogų prie pilno krikščionybės supratimo ir išgyvenimo. Taip pat ugdyti lyderius, galinčius tarnauti Bažnyčios bendruomenėms, sukurti ryšius su broliais ir sesėmis Kristuje kitose šalyse.

Programos skirtos visiems aktyviems Bažnyčios nariams, jau turintiems  tikėjimo pagrindus, veiklos bendruomenėse ar vadovavimo patirties ir trokštantiems dar labiau pagilinti savo tikėjimo žinias, atnaujinti maldą, santykį su Dievu.

12-oje šalių veikianti mokykla nuo 2010-ųjų veikia ir Lietuvoje. Lietuvoje pagrindiniai koordinatoriai –mažesnieji broliai kapucinai, Vilniaus filialą globoja broliai dominikonai.

www.gyvenimomokykla.lt

Mažoji akademija – tai sistemingos akademinio lygio krikščionybės studijos su profesionaliais dėstytojais. Mažosios akademijos tikslas – platesniam visuomenės sluoksniui suteikti rimtų, patikimų ir gyvai pateikiamų žinių apie svarbiausius tikėjimo klausimus ir Bažnyčią, Šventąjį Raštą, krikščionybės istoriją ir krikščionišką meną, aktualiąją dabartį. Kursai nemokami.

www.lkma.lt

VšĮ Vilniaus jėzuitų gimnazija
Įsteigta arkivyskupo dekretu 1995 06 19.

Didžioji g. 32, 01128 Vilnius
Tel. +370 5 261 5436
El. p. admin@vjg.lt
www.vjg.lt

VšĮ Vilniaus Palaimintojo Teofiliaus Matulionio katalikiškoji gimnazija

Architektų g. 85, 04208 Vilnius
Tel./faks. +370 5 244 9463
El. p. rastine@ptmg.lt
www.ptmg.lt

VšĮ Šv. Juozapo mokykla

Jeruzalės g. 21, Vilnius
Tel./faks. +370  671 31 604
El. p. juozapomokykla@gmail.com
www.juozapomokykla.lt

VšĮ šv. Juozapo mokykla
Steigėjai: šv. Juozapo šeimų bendruomenė ir Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija.

Jeruzalės g. 21, 08420 Vilnius
Mob. +370 671 31 604
El. p. juozapomokykla@gmail.com
www.juozapomokykla.lt

Vilniaus darželis-mokykla „Žiburėlis“

Laisvės pr. 46, 04342 Vilnius
Tel.: +370 5 242 3917, +370 5 242 2651
El. p. rastine@ziburelis.vilnius.lm.lt

VšĮ Katalikiškas vaikų darželis „Mažutėliams“

Kalvarijų g. 331, 08420 Vilnius
Mob. +370 686 38 254
El. p. darzelis.mazuteliams@gmail.com
www.mazuteliams.lt

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt