200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Katechetikos centras

Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras

Aušros Vartų 12, 01303 Vilnius
Tel. +370 5 212 50 77
Mob. +370 670 21 492
El. p. katechetikoscentras@gmail.com

www.katechetika.lt

 

Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras vienija bei palaiko besiugdančią, dvasiškai augančią katalikų tikybos mokytojų ir katechetų bendruomenę.

Katechetikos centro tikslas – siekia užtikrinti katalikų tikybos mokymo ir parapinės katechezės kokybę bei įgyvendinti visuminį religinį ugdymą Vilniaus arkivyskupijoje.

 

Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro veiklos

  • Rengia ir organizuoja katalikų tikybos mokytojams ir katechetams profesinio meistriškumo tobulinimo bei dvasinio tobulėjimo programas, renginius ir šventes.
  • Kuria ir įgyvendina projektus, konkursus, viktorinas mokiniams.
  • Kaupia informacinį fondą (religinę, pedagoginę, katechetinę literatūrą, vaizdo ir garso įrašus, technines ir metodines priemones, gerosios patirties aprašus ir pan.), kuriais gali pasinaudoti visi norintys.

 

Nuotraukų galerija

 

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt